Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Bölge Lokasyonu ve Ulaşım Avantajları:
Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak çeşitli ulaşım alternatiflerine kolayca ulaşım imkanı sunmaktadır.

Bölgenin Amaçları:
Bölgenin öncelikli amacı, bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, istihdam oluşturmak ve sanayi sektörünün gelişimine destek sağlamaktır.

Sektör Çeşitliliği:
Korgun OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere fırsatlar sunarak üretim çeşitliliği ve ekonomik büyüme sağlamayı hedefler.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapı olanakları ve ileri teknolojik alt yapı ile işletmelerin rekabet gücünü artırma amacını taşır.

İstihdam Olanakları:
Çankırı Korgun OSB, nitelikli işgücünün yetişmesine katkıda bulunarak bölge halkına istihdam sağlama hedefini taşır.

Lojistik Avantajlar:
Stratejik konumu sayesinde bölge, lojistik avantajlar sunarak işletmelerin mal taşıma süreçlerini optimize etme amacını taşır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Korgun Organize Sanayi Bölgesi, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilir üretim prensiplerini destekler.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara yönelik teşviklerle ve desteklerle yatırımların geliştirilmesine katkıda bulunma amacını taşır.

Sektörel Dağılım: Tekstil % 30 Çelik % 10 Gıda % 10 Diğer % 50

Özellikler

İstihdam Sayısı
1064
Kuruluş Yılı
1977
Büyüklüğü
73 ha
Firma Sayısı
39
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi