Edirne Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Erişim:
Edirne Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir noktada yer alarak bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına kolay erişim sağlamaktadır.

Vizyon ve Hedefler:
Bölgenin öncelikli hedefi, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve farklı sektörlerden işletmelerin gelişimini teşvik etmektir.

Altyapı ve Donanım:
Edirne OSB, modern altyapı olanakları ve geniş iş sahalarıyla yatırımcılara verimli bir üretim ve iş yapma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Teknoloji ve Rekabet:
Bölge, işletmelerin teknolojik kapasitelerini güçlendirerek rekabetçiliklerini artırma hedefini taşımaktadır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve çevresel etkileri minimize etmek bölgenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

İstihdam ve Eğitim:
Edirne OSB, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek vermektedir.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara teşvikler ve destek mekanizmaları sunarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik konumu sayesinde bölge, işletmelerin lojistik operasyonlarını optimize ederek ürünlerin etkin dağıtımını sağlama amacını taşımaktadır.

Sektörel Dağılım: Metal % 29 Makine % 15 Tekstil % 7 Diğer % 12

Özellikler

İstihdam Sayısı
450
Kuruluş Yılı
1994
Büyüklüğü
107 ha
Firma Sayısı
14
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi