Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Alan: Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Isparta il merkezinin yakınında yer almaktadır. Geniş bir alana sahip olan bu organize sanayi bölgesi, bölgenin sanayi ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

Sektörler ve Çeşitlilik: Isparta Süleyman Demirel OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapar. Tekstil, mobilya, otomotiv yan sanayi, kimya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.

Altyapı ve Hizmetler: Modern altyapı, enerji altyapısı, su temini, atık yönetimi gibi temel hizmetleri Isparta Süleyman Demirel OSB sağlar. İşletmelerin etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri için gereken altyapıyı sunar.

İstihdam Olanakları: Bölge, bölge ekonomisinin büyümesine katkıda bulunarak istihdam sağlar. Farklı sektörlerde nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan işletmelere istihdam olanakları sunar.

Lojistik Avantajlar: Isparta Süleyman Demirel OSB, Türkiye’nin önemli karayollarına yakın bir konumda bulunur. Bu, ürün taşımacılığı ve lojistik faaliyetleri için avantajlı bir konum sağlar.

Çevre Duyarlılığı: Bölge, çevreye duyarlı üretim ve sürdürülebilirlik prensiplerine önem verir. Sanayi faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Teknoloji ve İnovasyon: Isparta Süleyman Demirel OSB, işletmelerin teknolojiye dayalı üretim ve inovasyon faaliyetlerini teşvik eder. Ar-Ge çalışmalarına olanak sağlar.

Eğitim ve İşbirliği: Bölge, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine destek verir. Üniversite-sanayi işbirliği gibi projelerle eğitim ve iş dünyası arasında bağlantılar kurar.

Bölge Ekonomisine Katkı: Isparta Süleyman Demirel OSB, Isparta’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak yerel ekonomiyi destekler.

Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerden işletmelere yönelik altyapı ve hizmetleri sunarak bölgenin sanayi ve ekonomik potansiyelini değerlendiren bir organizasyondur.

Sektörel Dağılım: Tekstil % 22 Ağaç % 22 Gıda % 12 Diğer % 44

Özellikler

İstihdam Sayısı
2100
Kuruluş Yılı
1992
Büyüklüğü
252 ha
Firma Sayısı
60
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi