İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajı:
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Ümraniye’de stratejik bir konumda yer alarak kara, hava ve denizyolu erişimine sahip bir bölgede bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler:
Bölgenin temel amacı, sanayiye katkı sağlamak, istihdam olanakları yaratmak ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklemektir.

Sektör Çeşitliliği:
İstanbul Dudullu OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik iş fırsatları sunmaktadır. Üretim, lojistik, teknoloji gibi birçok alanda faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapısı ve ileri teknolojik imkanları ile işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Fırsatları:
İstanbul Dudullu OSB, nitelikli işgücü yetiştirilmesine ve istihdamın artırılmasına özel önem vermektedir. İşletmeler, uzman personel bulma konusunda avantaj elde edebilirler.

Lojistik Kolaylık:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunmaktadır. Ulaşım kolaylığı, işletmelerin mal ve hizmet taşımacılığını daha etkili hale getirmektedir.

Çevre Duyarlılığı:
İstanbul Dudullu OSB, çevre dostu üretim yöntemlerini benimseyerek sürdürülebilirliği desteklemekte ve çevre koruma ilkelerine uygun faaliyetler yürütmektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara yönelik devlet teşvikleri ve destekleri konusunda danışmanlık yaparak yatırımların güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Makine % 30 Metal % 24 Elektrikli Teçhizat % 26 Diğer % 30

Özellikler

İstihdam Sayısı
35.000
Kuruluş Yılı
1983
Büyüklüğü
265 ha
Firma Sayısı
2640
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi