İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajı:
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul’un stratejik bir konumunda bulunarak kara, deniz ve hava yolu erişimine sahip bir bölgedir.

Amaç ve Hedefler:
Bölgenin temel amacı, sanayiye destek olmak, istihdam oluşturmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

Sektör Çeşitliliği:
İstanbul Tuzla OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere iş fırsatları sunarak üretim, ticaret ve teknoloji alanlarında büyüme imkanı sağlamaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapısı ve ileri teknolojik olanaklarıyla işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Fırsatları:
İstanbul Tuzla OSB, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve istihdamın artırılmasına özel bir önem vermektedir. İşletmeler, uzman personel bulma konusunda avantaj elde edebilirler.

Lojistik Kolaylık:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunmaktadır. Ulaşım ağı, işletmelerin mal ve hizmet taşıma süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Çevre Duyarlılığı:
İstanbul Tuzla OSB, çevre dostu üretim yöntemlerini benimseyerek sürdürülebilirliği desteklemekte ve çevre koruma ilkelerine uygun şekilde hareket etmektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara yönelik devlet teşvikleri ve destekleri konusunda danışmanlık yaparak yatırımların güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Metal % 35 Makine % 20 Plastik % 12 Diğer % 33

Özellikler

İstihdam Sayısı
4500
Kuruluş Yılı
2000
Büyüklüğü
60 ha
Firma Sayısı
100
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi