Kırklareli Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Erişim:
Kırklareli Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına kolay erişim imkanı sunmaktadır.

Vizyon ve Amaçlar:
Bölgenin temel vizyonu, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve farklı sektörlerden gelen işletmelerin gelişimini teşvik etmektir.

Altyapı ve Donanım:
Kırklareli Büyükkarıştıran OSB, modern altyapı olanakları ve geniş iş sahalarıyla yatırımcılara verimli bir üretim ve iş yapma ortamı sunmayı hedeflemektedir.

Teknoloji ve Rekabet:
Bölge, işletmelerin teknolojik kapasitelerini güçlendirerek rekabetçiliklerini artırma misyonunu taşımaktadır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve çevresel etkileri minimize etmek bölgenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

İstihdam ve Eğitim:
Kırklareli Büyükkarıştıran OSB, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek verme hedefini taşımaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara teşvikler ve destek mekanizmaları sunarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı ve yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik konumu sayesinde bölge, işletmelerin lojistik operasyonlarını optimize ederek ürünlerin etkin dağıtımını sağlama hedefini taşımaktadır.

Özellikler

İstihdam Sayısı
-
Kuruluş Yılı
2014
Büyüklüğü
596 ha
Firma Sayısı
-
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi