Kırklareli Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Yer ve Ulaşım:
Kırklareli Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına yakın stratejik bir konumda bulunmaktadır.

Hedef ve Misyon:
Bölgenin temel amacı, farklı sektörlerden gelen işletmelerin büyüme potansiyelini desteklemek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Altyapı ve İmkanlar:
Kırklareli Evrensekiz OSB, modern altyapı olanakları ve geniş iş sahaları sunarak işletmelere verimli ve etkili bir üretim ortamı sağlama hedefini taşımaktadır.

Teknoloji ve Rekabet:
Bölge, işletmelerin teknolojik yeteneklerini güçlendirmeyi ve rekabetçiliklerini artırmayı öncelikli olarak görmektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve çevresel etkileri minimize etmek bölgenin vizyonu arasında yer almaktadır.

İstihdam ve Eğitim:
Kırklareli Evrensekiz OSB, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek vererek istihdamı artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara teşvikler ve destek mekanizmaları sunarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik konumu sayesinde bölge, işletmelerin lojistik operasyonlarını optimize ederek ürünlerin etkin dağıtımını sağlama misyonunu taşımaktadır.

Özellikler

İstihdam Sayısı
-
Kuruluş Yılı
2014
Büyüklüğü
196 ha
Firma Sayısı
-
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi