Konya Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Stratejik Konum ve Ulaşım Avantajları:
Konya Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi, bölgesel ulaşım ağlarına yakın bir konumda bulunarak kolay erişim sağlamaktadır.

Vizyon ve Amaç:
Bölge, yerel ekonomik büyümeyi desteklemek, istihdamı artırmak ve çeşitli sektörlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Fırsatlar ve Çeşitlilik:
Beyşehir OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere çeşitli fırsatlar sunarak üretim alanındaki çeşitliliği artırmayı hedeflemektedir.

Modern Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, güncel altyapı ve ileri teknolojiyi benimseyerek işletmelerin rekabetçiliğini artırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Olanakları:
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi, nitelikli işgücü yetiştirilmesini teşvik ederek yerel halka yeni istihdam olanakları sağlamayı hedeflemektedir.

Stratejik Lojistik Destek:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunarak işletmelerin tedarik zincirini optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik:
Beyşehir OSB, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilir üretimi desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Bölge, yatırımcılara sağladığı teşvik ve desteklerle ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Silah % 70 Mermer % 25 Mobilya % 5

Özellikler

İstihdam Sayısı
175
Kuruluş Yılı
2001
Büyüklüğü
100 ha
Firma Sayısı
3
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi