Mardin Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Kolaylığı:
Mardin Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak işletmeler için etkili ulaşım olanakları sunmaktadır. Bölge, modern ve gelişmiş ulaşım ağlarına yakın bir konumda bulunmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, güçlü bir altyapıya sahip olarak işletmelere modern tesislerde üretim yapma imkânı sağlamaktadır. Teknolojik altyapı, işletmelerin verimliliğini artırmalarına ve rekabetçiliklerini güçlendirmelerine olanak tanımaktadır.

Çeşitli Sektörlerin Entegrasyonu:
Mardin Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerden işletmeleri bir araya getirerek işbirliği ve sinerji oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu sayede yeni iş fırsatları doğmakta ve inovasyonun önü açılmaktadır.

İstihdam ve Nitelikli İşgücü:
Bölge, bölgesel istihdama katkı sağlayarak yerel ekonominin büyümesine destek olmaktadır. Ayrıca eğitimli ve nitelikli işgücünün yetişmesini teşvik eden projeleri desteklemektedir.

Teknolojik Gelişim ve İnovasyon:
Mardin Organize Sanayi Bölgesi, işletmelerin teknolojik gelişimi teşvik etmelerini ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmelerini desteklemektedir. Yenilikçi ürünler ve süreçler geliştirme konusunda olanaklar sunmaktadır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölge yönetimi, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak işletmelerin çevresel etkilerini en aza indirmelerine yardımcı olmaktadır. Enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmektedir.

Sektörel Dağılım: Gıda % 70 Plastik % 10 Metal % 10 Diğer % 10

Özellikler

İstihdam Sayısı
3500
Kuruluş Yılı
1976
Büyüklüğü
341 ha
Firma Sayısı
93
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi