Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Bölge Konumu ve Erişim Kolaylığı:
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak, karayolu, demiryolu ve hava yolu gibi farklı ulaşım alternatiflerine kolay erişim sağlar.

Bölge Amaçları:
Bölgenin temel hedefi, tarıma dayalı üretimi desteklemek, istihdam yaratmak ve bölge tarım sektörünün büyümesine katkıda bulunmaktır.

Sektör Öncelikleri:
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas OSB, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere öncelikli olarak iş fırsatları sunmayı amaçlar.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapı olanakları ve ileri tarım teknolojileriyle işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefler.

İstihdam Olanakları:
Bölge, tarım sektöründe nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayarak istihdam olanağı sunmayı amaçlar.

Lojistik Avantajlar:
Bölgenin stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunan bölge, tarım ürünlerinin taşıma süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, çevre dostu uygulamaları teşvik eder ve sürdürülebilir tarımı destekler.

Yatırım Desteği:
Bölge, tarım ve gıda sektörüne yönelik yatırımcılara teşvik ve destekler sunarak sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefler.

Özellikler

İstihdam Sayısı
-
Kuruluş Yılı
2007
Büyüklüğü
855 ha
Firma Sayısı
-
Türü
İhtisas
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi