Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Erişim:
Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak bölgelere ve ulusal ulaşım ağlarına kolay erişim imkânı sunmaktadır.

Vizyon ve Amaçlar:
Bölgenin temel amacı, farklı sektörlerden gelen işletmelere büyüme fırsatları sunarak yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkıda bulunmaktır.

Altyapı ve İmkanlar:
Tekirdağ Çerkezköy OSB, modern altyapı olanakları, geniş üretim alanları ve güçlü altyapısı ile işletmelerin verimliliğini artırma hedeflemektedir.

Teknoloji ve Rekabetçilik:
Bölge, işletmelerin teknolojik yeteneklerini güçlendirmeyi, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmeyi ve rekabetçiliklerini artırmayı öncelik olarak benimsemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek, çevresel etkileri minimize etmek ve yeşil üretim uygulamalarını desteklemek bölgenin temel ilkelerindendir.

İstihdam ve Yetenek Geliştirme:
Tekirdağ Çerkezköy OSB, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini destekleyerek istihdamı artırmayı ve bölgenin insan kaynağı potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara sunduğu teşvikler, kolaylaştırıcı mekanizmalar ve danışmanlık hizmetleriyle iş yapma süreçlerini desteklemek ve yatırım ortamını iyileştirmek öncelikler arasındadır.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik konumu sayesinde bölge, işletmelerin lojistik ve dağıtım operasyonlarını optimize ederek ürünlerin hızlı ve etkili bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Tekstil % 28 Plastik % 13 Kimya % 10 Diğer % 49

Özellikler

İstihdam Sayısı
60.000
Kuruluş Yılı
1976
Büyüklüğü
1234 ha
Firma Sayısı
309
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi