AB Standartlarında modern çiftlikte damızlık koyun yetiştiriciliği ortak aranıyor

  • Tarım - Hayvancılık
  • Konya

05322138285 Birol Durmaz

250.000 tl

Yatırımcı Arıyorum – Ortak Arıyorum

Konya Çumra’da AB Standartlarında yarı açık sistemle inşa edilmiş yeni modern çiftlikte yurt dışından gelen kaliteli kültür ırklarından damızlık koyun yetiştiriciliği için hayvan alabilecek işletme ortağı aranmaktadır.
Ülkemizin kırmızı et açığı, büyükbaş kırmızı et fiyatlarındaki artış, kuzu etine olan yüksek talep ve koyun sütünden elde edilen ürünlerin tüketiminde artış olması gibi faktörler koyun yetiştiriciliği yatırımını cazip kılmaktadır.
Yatırım için ırk seçimi, uygun teknik altyapı seçimi ve işletme sürecinde uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması ile yüksek verim ve düşük maliyet sağlanarak karlı bir koyunculuk yatırımı gerçekleştirilebilir.
Koyun besiciliğinde yem maliyeti önemli bir gider kalemidir. Bu nedenle yatırım yeri olarak yemin ucuz ve kolay temin edildiği bölgeler tercih edilmelidir. Hammadde temininde kolaylık ve maliyet avantajına sahip konumdaki çiftliğimizde ruhsatlı su kuyusu da mevcuttur. Çiftliğimizin çevresindeki anızlarda hayvanların yayılımı mümkün olmakla birlikte meraya bağlı olmayan kontrollü yetiştirme şekli entansif hayvancılık için de uygundur.
Hayvancılıkta yaşanan risk ve kayıpları azaltmak amacıyla uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) ile olası hastalık ve kayıplara karşı korumaya alınarak yapılacak, pazar problemi olmayan karlı bir iş koluna yatırım yapmak isteyen arkadaşlar lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Lütfen üye girişi yapınız.

Benzer İlanlar