Ankara Gazi Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Gazi Teknopark, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren bir teknoloji geliştirme bölgesidir. 2001 yılında kurulan Gazi Teknopark, Ar-Ge tabanlı girişimlerin ve teknoloji odaklı işletmelerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmeyi amaçlar.

Altyapı ve Ofisler: Gazi Teknopark, modern ofisler, laboratuvarlar ve üretim tesisleri gibi çağdaş altyapıya sahiptir. Bu altyapı, teknoloji girişimlerinin Ar-Ge projelerini yürütmesine, ürünlerini geliştirmesine ve test etmesine olanak tanır.

Üniversite İşbirliği: Gazi Teknopark, Gazi Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içindedir. Bu işbirliği, üniversitenin bilimsel ve teknik kaynaklarına erişimi kolaylaştırır, öğrenci ve akademisyenlerin projelerde yer almasını teşvik eder.

Ar-Ge ve İnovasyon: Teknopark, Ar-Ge çalışmalarını teşvik eder ve teknoloji tabanlı işletmelerin inovasyon süreçlerine destek sağlar. Patentleme süreçleri, ürün geliştirme ve yenilikçilik konularında danışmanlık hizmetleri sunar.

İş Geliştirme ve Eğitim: Gazi Teknopark, işletmelere iş geliştirme, pazarlama stratejileri, finansman yönetimi ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, işletmelerin yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırmak için etkinlikler ve organizasyonlar düzenler.

Sektörel Çeşitlilik: Gazi Teknopark, çeşitli sektörlerden teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapar. Yazılım geliştirme, elektronik, sağlık teknolojileri, çevre teknolojileri ve otomotiv gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelere destek sunar.

Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Teknopark, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ağlarına sahiptir. Bu ağlar, işletmelerin yeni pazarlara açılmasını ve uluslararası projelerde yer almasını kolaylaştırır.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 47 Bilişim % 17 Sağlık % 10 Diğer % 26

Özellikler

İstihdam Sayısı
1026
Kuruluş Yılı
2007
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
139
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi