Erzurum Ata Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Ata Teknokent, Türkiye’nin önemli teknoloji geliştirme bölgelerinden biridir. Atatürk üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bu teknopark, yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, bölgedeki teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik etmeyi ve Ar-Ge faaliyetlerini artırmayı amaçlar.

Konum: Ata Teknokent, Erzurum şehir merkezinin yakınında yer alır. Bu stratejik konum, üniversitelerle ve yerel işletmelerle işbirliği fırsatlarını artırır.

Altyapı ve Tesisler: Ata Teknokent, çağdaş bir altyapıya ve modern tesislere sahiptir. Girişimciler ve Ar-Ge odaklı işletmeler için ofisler, laboratuvarlar, prototip üretim atölyeleri ve toplantı alanları gibi tesisler sunar.

Faaliyet Alanları: Teknopark, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı işletmelere ev sahipliği yapar. Tarım, enerji, çevre teknolojileri, yazılım geliştirme ve biyoteknoloji gibi çeşitli sektörlerdeki firmalar, burada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını yürütürler.

İnovasyon ve Ar-Ge: Ata Teknokent, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli destek programları sunar. Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini hayata geçirmeleri ve büyümeleri için gereken kaynakları ve rehberliği sağlar.

Sanayi İşbirliği: Teknopark, yerel ve ulusal düzeydeki sanayi işletmeleri ile işbirliği yaparak teknolojik çözümleri endüstriye entegre etmeyi hedefler. Bu işbirliği projeleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Ata Teknokent, bölgenin teknolojik altyapısını güçlendirmek ve girişimciliği teşvik etmek için önemli bir rol oynar. Bu sayede hem yerel ekonomiye katkı sağlar hem de Türkiye’nin teknolojik gelişimine destek olur.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 57 Elektronik % 5 Medikal % 5 Diğer % 33

Özellikler

İstihdam Sayısı
248
Kuruluş Yılı
2005
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
122
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%92

İletişim

kobi vadisi