Ankara Hacettepe Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Hacettepe Teknokent, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi’nin teknoloji ve inovasyon alanında girişimciliği teşvik etmek amacıyla 2006 yılında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir.

Altyapı ve Ofisler: Hacettepe Teknokent, son teknoloji altyapıya sahip modern ofisler, laboratuvarlar ve Ar-Ge tesisleri sunar. Bu olanaklar, teknoloji tabanlı girişimlerin inovasyon, ürün geliştirme ve test süreçlerini destekler.

Üniversite İşbirliği: Teknokent, Hacettepe Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içindedir. Bu işbirliği, üniversitenin bilimsel ve teknik kaynaklarına kolay erişim sağlar. Ayrıca, öğrencilerin ve akademisyenlerin girişimcilik ve Ar-Ge projelerine katılmasını teşvik eder.

Ar-Ge ve İnovasyon: Hacettepe Teknokent, Ar-Ge çalışmalarını destekler ve teknoloji girişimlerine inovasyon süreçlerinde rehberlik eder. Fikri mülkiyet hakları, patentleme süreçleri ve ticarileştirme konularında danışmanlık hizmetleri sunar.

İş Geliştirme ve Eğitim: Teknokent, işletmelerin büyümesini teşvik etmek ve rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla iş geliştirme eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunar. Pazarlama stratejileri, finansman yönetimi ve uluslararası pazarlara açılma konularında destek verir.

Sektörel Çeşitlilik: Hacettepe Teknokent, farklı sektörlerden teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapar. Yazılım geliştirme, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji, elektronik ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelere destek sunar.

Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Teknokent, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ağlarına sahiptir. Bu ağlar, işletmelerin yeni pazarlara açılmasını ve uluslararası projelerde yer almasını kolaylaştırır.

Sektörel Dağılım: Bilişim % 41 Medikal % 39 Elektronik % 9 Diğer % 11

Özellikler

İstihdam Sayısı
1626
Kuruluş Yılı
2003
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
180
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi