Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajları:
Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, Ankara’nın sanayi potansiyelini destekleyen önemli bir alandır. Stratejik bir konumda yer alan bölge, Ankara’ya yakınlığı ile ulaşım avantajı sunmaktadır. Ana yollar ve demiryolu ağına yakın olan bölge, mal taşımacılığını kolaylaştırmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, çağdaş altyapısı ve modern teknolojik olanakları ile işletmelere üretim konusunda avantajlar sunmaktadır. Yenilikçi üretim hatları, modern atölyeler ve depolama alanları ile işletmelerin rekabetçi ürünler üretmeleri hedeflenmektedir.

İşbirliği ve İnovasyon:
Bölgedeki işletmeler arası işbirliği ve inovasyon, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nin öne çıkan özelliklerindendir. Ortak Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı ile işletmelerin rekabet güçleri artırılmaktadır.

Eğitim ve Nitelikli İşgücü:
Bölge yönetimi, işgücünün niteliklerini artırmaya yönelik eğitim programları düzenlemektedir. Mesleki eğitimler, seminerler ve atölye çalışmaları ile işgücünün yetkinlikleri yükseltilmekte, işletmelerin kalifiye işgücüne erişimi kolaylaşmaktadır.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik:
Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik ilkelerine önem vermektedir. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve su tasarrufu gibi çevresel konulara yönelik projeler ile bölge çevresel sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Yatırım ve Destekler:
Bölge yönetimi, yeni yatırımcıları teşvik etmek ve iş yapma süreçlerini kolaylaştırmak için çeşitli teşvikler sunmaktadır. Yatırım teşvikleri, danışmanlık hizmetleri ve finansal destekler ile işletmelere destek sağlanmaktadır.

Sektörel Dağılım: Mekanik % 12 Metal % 10 Metalik Olmayan % 8 Diğer % 70

Özellikler

İstihdam Sayısı
747
Kuruluş Yılı
1995
Büyüklüğü
270 ha
Firma Sayısı
24
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi