Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

OSB’nin Konumu ve Ulaşım Avantajları:
Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda bulunmaktadır ve farklı ulaşım seçeneklerine kolay erişim imkanı sunmaktadır.

Vizyon ve Hedefler:
Bölge, çeşitli sektörlerden işletmelerin işbirliği yapmasını ve inovasyona odaklanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Velimeşe OSB, çağdaş alt yapı ve ileri teknolojik olanakları ile işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölge, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği önemsemekte ve çevre bilincini artırmayı hedeflemektedir.

İstihdam ve Yetenek Geliştirme:
İş gücünün niteliklerini yükseltmeye yönelik çabalara öncelik veren bölge, istihdamı artırmayı ve sektörlere eğitimli personel sağlamayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara yönelik teşvikler, danışmanlık hizmetleri ve iş süreçlerini kolaylaştırıcı önlemlerle iş yapma koşullarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Lojistik ve Dağıtım:
Bölgenin stratejik konumu, lojistik ve dağıtım faaliyetlerini optimize ederek ürünlerin hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.

Sektörel Dağılım: Tekstil % 51 Parça İmalatı % 6 Kimya % 4 Diğer % 39

Özellikler

İstihdam Sayısı
19.000
Kuruluş Yılı
2012
Büyüklüğü
988 ha
Firma Sayısı
182
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi