Ankara Üniversitesi Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Ankara Üniversitesi Teknokent, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Temel amacı, bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren işletmelere ve girişimcilere destek sağlamak ve Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmektir.

Altyapı ve Ofisler: Ankara Üniversitesi Teknokent, çağdaş ofisler, laboratuvarlar, atölyeler ve üretim tesisleri gibi modern altyapıya sahiptir. Bu altyapı, teknoloji tabanlı işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürmelerine olanak tanır.

Üniversite İşbirliği: Teknokent, Ankara Üniversitesi’nin çeşitli fakülteleri ve enstitüleri ile yakın işbirliği içindedir. Bu işbirliği, öğrencilerin ve akademisyenlerin projelerde yer almasını ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik eder.

Ar-Ge ve İnovasyon: Ankara Üniversitesi Teknokent, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına büyük önem verir. İşletmelere yeni ürünler geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve patentleme gibi konularda destek sağlar.

İş Geliştirme ve Eğitim: Teknokent, işletmelere iş geliştirme, pazarlama stratejileri, finansman yönetimi ve fikri mülkiyet hakları konularında danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak için çeşitli eğitim programları düzenler.

Sektörel Çeşitlilik: Ankara Üniversitesi Teknokent, farklı sektörlerden işletmelere ev sahipliği yapar. Bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, tarım, enerji ve çevre teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren işletmelere destek sunar.

Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Teknokent, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ağlarına sahiptir. Bu ağlar, işletmelerin yeni iş fırsatlarına ve pazarlara erişimini kolaylaştırır.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 51 Ziraat ve Veteriner % 15 Tıp ve Biyoteknoloji % 15 Diğer % 19

Özellikler

İstihdam Sayısı
800
Kuruluş Yılı
2006
Büyüklüğü
125.000 m2
Firma Sayısı
100
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi