Çankırı Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Bölge Konumu ve Ulaşım Avantajları:
Çankırı Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak farklı ulaşım alternatiflerine kolaylıkla erişim imkanı sunmaktadır.

Bölge Amaçları:
Bölgenin temel amacı, bölgesel ekonomiyi desteklemek, istihdam oluşturmak ve sanayi sektörünün büyümesine katkı sağlamaktır.

Çeşitli Sektörler:
Şabanözü OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere fırsatlar sunarak üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapı olanakları ve ileri teknolojik alt yapı ile işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlar.

İstihdam Olanakları:
Çankırı Şabanözü OSB, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak bölge halkına istihdam fırsatları sunmayı hedefler.

Lojistik Avantajlar:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunarak işletmelerin mal taşıma süreçlerini optimize etmeyi amaçlar.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilir üretim prensiplerini desteklemektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara yönelik teşvikler ve destekler sağlayarak yatırımların geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Sektörel Dağılım: Gıda % 25 Çelik % 15 Ahşap % 15 Diğer % 45

Özellikler

İstihdam Sayısı
2450
Kuruluş Yılı
2006
Büyüklüğü
57 ha
Firma Sayısı
12
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi