Yozgat Organize Sanayi Bölgesi

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi

Konum ve Erişim:
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda bulunarak bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına kolay erişim imkanı sağlamaktadır.

Vizyon ve Hedefler:
OSB’nin öncelikli amacı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve çeşitli sektörlerden işletmelerin gelişimini desteklemektir.

Altyapı ve Donanım:
Yozgat OSB, modern altyapı olanakları ve geniş iş sahalarıyla yatırımcılara verimli bir üretim ve iş yapma ortamı sunmayı hedeflemektedir.

Teknoloji ve Rekabet:
Bölge, işletmelerin teknolojik altyapılarını güçlendirerek rekabet güçlerini artırma vizyonu taşımaktadır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevresel etkilerin en aza indirgenmesi bölgenin öncelikli prensiplerindendir.

İstihdam ve Eğitim:
Yozgat OSB, yerel ekonomiye katkı sağlarken istihdamı artırmayı ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara teşvik ve destek mekanizmaları sunarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik konumu sayesinde bölge, işletmelerin lojistik operasyonlarını optimize ederek ürünlerin etkin bir şekilde dağıtımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım

Metal % 21
Tekstil % 21
Plastik % 14
Diğer % 44

Özellikler
Kuruluş Yılı
1993
Büyüklüğü
150 ha
Firma Sayısı
29
İstihdam Sayısı
1402
Türü
Karma
Nitelikler
Arıtma Tesisi: Hayır
Enerji Üretim Santrali: Hayır
Teknopark: Hayır
Ajans
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
İletişim
 
Adres
Saray / Yozgat
Benzer Kuruluşlar
kobi vadisi