Denizli Pamukkale Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Pamukkale Teknokent, Türkiye’nin batısında yer alan Denizli ilinde bulunan önemli bir teknoloji geliştirme bölgesidir. 2005 yılında kurulan bu teknokent, bölgesel ekonomiyi güçlendirmek, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Altyapı ve Tesisler: Pamukkale Teknokent, çağdaş bir altyapıya ve modern tesislere sahiptir. Teknokent, Pamukkale Üniversitesi’nin kampusu içinde yer almaktadır ve geniş bir arazi üzerine yayılmıştır. İşletmelere laboratuvarlar, ofisler, konferans salonları ve işbirliği alanları gibi farklı ihtiyaçlara uygun tesisler sunmaktadır.

Faaliyet Alanları: Pamukkale Teknokent, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji odaklı işletmelere ev sahipliği yapmaktadır. Tekstil, seramik, yazılım, enerji, sağlık ve otomotiv gibi farklı sektörlerdeki firmalar burada Ar-Ge projelerini yürütmektedirler.

İnovasyon ve Ar-Ge: Teknokent, inovasyonu teşvik etmek ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için çeşitli programlar düzenlemektedir. Yerel işletmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi hale getirmeye odaklanmaktadır.

Sanayi İşbirliği: Pamukkale Teknokent, bölgedeki sanayi kuruluşları ile yakın işbirliği içindedir. Teknolojik çözümleri ticarileştirmek ve yerel ekonomiye katkıda bulunmak için sanayi ile işbirliği projeleri yürütmektedir.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 55 Bilg. ve İlet. Tekn. % 21 Elektronik % 12 Diğer % 12

Özellikler

İstihdam Sayısı
425
Kuruluş Yılı
2007
Büyüklüğü
50.820 m2
Firma Sayısı
118
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%80

İletişim

kobi vadisi