Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi

Kategori

Bölge Konumu ve Ulaşım Avantajları:
Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi, stratejik bir konumda bulunarak tarımsal üretim ve hayvancılık sektörlerine özgü avantajlar sunar. Ulaşım açısından da bölgeye kolay erişim sağlanır.

Bölgenin Amaçları:
Bölgenin temel amacı, tarım ve hayvancılık sektörünü desteklemek, iş fırsatları yaratmak ve sürdürülebilir bir tarımsal büyümeyi teşvik etmektir.

Sektör Çeşitliliği:
Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi, çeşitli tarım ve hayvancılık işletmelerine yönelik olanaklar sunarak üretim, işleme ve ticaret alanlarında faaliyet gösterme imkanı sağlar.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapı ve ileri teknolojiyi kullanarak tarımsal üretim ve hayvancılık sektörlerindeki işletmelerin verimliliğini artırmayı hedefler.

İstihdam Fırsatları:
Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve bölge halkına istihdam olanağı sunarak kalkınmanın desteklenmesine önem verir.

Lojistik Kolaylık:
Stratejik konumu sayesinde, bölge tarım ürünlerinin ve hayvansal ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölge, çevre dostu tarım ve hayvancılık uygulamalarını teşvik eder, sürdürülebilirlik ilkesine uygun işletmelerin gelişimini destekler.

Yatırım Desteği:
Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi, yatırımcılara yönelik teşvikler ve destekler sunarak sektörün gelişimini destekler.

Özellikler

İstihdam Sayısı
600
Kuruluş Yılı
2008
Büyüklüğü
188 ha
Firma Sayısı
103
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi