İzmir Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Teknopark İzmir, Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir teknoloji geliştirme bölgesidir. 2001 yılında kurulan bu teknoparkın temel amacı, bölgenin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında gelişimine katkıda bulunmak ve yerel ekonomiye değer katmaktır.

Konum: Teknopark İzmir, İzmir’in Bornova ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezine ve Ege Üniversitesi’ne yakın bir konumda bulunması, üniversite-sanayi işbirliğini kolaylaştırır.

Altyapı ve Tesisler: Teknopark İzmir, çağdaş altyapıya ve modern tesislere sahiptir. İşletmelere ofisler, laboratuvarlar, üretim tesisleri ve toplantı odaları gibi ihtiyaç duyulan olanakları sunar. Bu tesisler, Ar-Ge projelerini yürütmek isteyen girişimcilerin ve firmaların gereksinimlerini karşılar.

Faaliyet Alanları: Teknopark İzmir, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji odaklı işletmelere ev sahipliği yapar. Bu sektörler arasında sağlık, yazılım, biyoteknoloji, enerji, denizcilik, çevre teknolojileri, otomotiv ve daha birçok sektör bulunur. Bu işletmeler, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüterek ürünlerini geliştirirler.

İnovasyon ve Ar-Ge: Teknopark İzmir, inovasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler düzenler. Girişimcilerin yenilikçi projelerini geliştirmeleri, ürünlerini ticarileştirmeleri ve büyümeleri için gerekli olanakları sağlar.

Sanayi İşbirliği: Teknopark İzmir, yerel ve ulusal düzeydeki sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak teknoloji tabanlı çözümleri sanayiye entegre etmeyi hedefler. Bu işbirliği projeleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 78 Tasarım % 9 Çevre % 9 Diğer % 4

Özellikler

İstihdam Sayısı
1600
Kuruluş Yılı
2002
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
200
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%98

İletişim

kobi vadisi