İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajı:
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul’un stratejik bir noktasında yer alarak kara, deniz ve hava yolu erişimine sahip bir konumda bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler:
Bölgenin ana amacı, bölge ekonomisine katkı sağlamak, istihdam yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Sektör Çeşitliliği:
İstanbul Anadolu Yakası OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere uygun bir platform sunmaktadır. Üretim, lojistik, teknoloji ve daha birçok sektörde çeşitli iş fırsatları sunmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapısı ve ileri teknolojik altyapısı ile işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Fırsatları:
İstanbul Anadolu Yakası OSB, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve yerel istihdama katkı sağlama misyonunu taşımaktadır. İşletmeler, genç ve yetenekli personel yetiştirme fırsatlarından faydalanabilirler.

Lojistik Kolaylık:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunmaktadır. İstanbul’un merkezi bir konumunda olması, işletmelerin taşımacılık ve ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.

Çevre Duyarlılığı:
İstanbul Anadolu Yakası OSB, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik ilkelerine büyük önem vermektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara devlet teşvikleri ve destekleri konusunda rehberlik yaparak yatırımların güçlenmesini amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım Metal % 36 Otomotiv % 11 Makine % 8 Diğer % 45

Özellikler

İstihdam Sayısı
7235
Kuruluş Yılı
2000
Büyüklüğü
79 ha
Firma Sayısı
140
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi