İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajı:
İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul’un beylikdüzü ilçesinin stratejik bir noktasında yer alarak kara hava ve denizyolu erişimine sahip bir konumda bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler:
Bölgenin temel hedefi, bölge ekonomisine katkı sağlamak, istihdam yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Sektör Çeşitliliği:
İstanbul Beylikdüzü OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapmaktadır. İmalat, lojistik, gıda, otomotiv yan sanayi gibi çeşitli sektörlerde iş fırsatları sunmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, çağdaş altyapısı ve ileri teknolojik olanakları ile işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Fırsatları:
İstanbul Beylikdüzü OSB, nitelikli işgücü yetiştirilmesine ve yerel istihdama katkı sağlama misyonu taşımaktadır. İşletmeler, uzman personel bulma konusunda avantaj elde edebilirler.

Lojistik Kolaylık:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunmaktadır. Denizyolu ve kara yolu bağlantıları, işletmelerin taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.

Çevre Duyarlılığı:
İstanbul Beylikdüzü OSB, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik ilkelerine büyük önem vermektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara devlet teşvikleri ve destekleri konusunda yönlendirerek yatırımların güçlenmesini amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Plastik % 14 Makine % 12 Tekstil % 11 Diğer % 63

Özellikler

İstihdam Sayısı
20.000
Kuruluş Yılı
2002
Büyüklüğü
160 ha
Firma Sayısı
950
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi