İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Misyon: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, 2006 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nin bir parçası olarak kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Teknopark’ın temel misyonu, üniversite-kurum işbirliği ile Ar-Ge projelerini desteklemek ve yenilikçi girişimcileri teşvik etmektir.

Konum ve Altyapı: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, İstanbul’un güney kesiminde, Ümraniye ilçesinde yer almaktadır. Modern ofisler, laboratuvarlar ve üretim tesisleri ile donatılmıştır. Ayrıca, ulaşım açısından da oldukça erişilebilir bir konumdadır.

Üniversite İşbirliği: Teknopark, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içindedir. Bu işbirliği, üniversite öğrencilerinin teknoloji alanında uygulamalı deneyim kazanmalarına ve Ar-Ge projelerine katılmalarına olanak tanır. Üniversite ile işbirliği projeleri sayesinde yenilikçi çözümler geliştirilmesine katkı sağlar.

Ar-Ge ve İnovasyon: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, teknoloji tabanlı Ar-Ge projelerini destekler ve işletmelere bu projeleri gerçekleştirmeleri için gerekli olanakları sunar. Bu, yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlar.

İş Geliştirme ve Destekler: Teknopark, girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olur. İş planlaması, pazarlama stratejileri gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca işletmelere finansman kaynakları ve teşvikler konusunda rehberlik yapar.

Eğitim ve Seminerler: İş dünyası profesyonelleri ve girişimciler için çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenler. Bu etkinlikler, katılımcıların işlerini büyütmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sektörel Odak: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapar. Bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, elektronik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler teknopark bünyesinde yer alabilirler.

Sektörel Dağılım: Bilg. ve İlet. Tek. % 44 Yazılım % 12 Elektronik % 12 Diğer % 32

Özellikler

İstihdam Sayısı
189
Kuruluş Yılı
2010
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
32
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi