İstanbul BÜDOTEK Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: İstanbul BÜDOTEK Teknopark, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan ve teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek amacıyla 2003 yılında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Temel amacı, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek ve yenilikçi projelere ev sahipliği yapmaktır.

Konum ve Altyapı: Teknopark, İstanbul’un Güneydoğu kesiminde yer alır ve Anadolu yakasında Ümraniye ilçesinde bulunur. Modern ofisler, laboratuvarlar ve üretim tesisleri ile donatılmıştır. Ayrıca, ulaşım açısından oldukça erişilebilirdir.

Üniversite İşbirliği: İstanbul BÜDOTEK Teknopark, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içindedir. Bu işbirliği, üniversite kaynaklarının teknoloji tabanlı projelerde kullanılmasına ve üniversite öğrencilerinin Ar-Ge çalışmalarına katılmasına olanak sağlar.

Ar-Ge ve İnovasyon: Teknopark, teknoloji tabanlı Ar-Ge projelerini destekler ve işletmelere bu projeleri gerçekleştirmeleri için gereken altyapıyı ve kaynakları sağlar. Bu, yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlar.

İş Geliştirme ve Destekler: İşletmelere iş planlaması, pazarlama stratejileri ve finansman kaynakları konusunda danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, işletmelerin büyümelerine ve rekabetçi olmalarına yardımcı olacak destek programları sunar.

Eğitim ve Seminerler: Teknopark, iş dünyası profesyonelleri ve girişimciler için çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenler. Bu etkinlikler, katılımcıların işlerini büyütmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sektörel Odak: İstanbul BÜDOTEK Teknopark, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapar. Bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, elektronik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren işletmeler teknopark bünyesinde yer alabilirler.

Özellikler

İstihdam Sayısı
-
Kuruluş Yılı
2018
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
68
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi