İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Yıldız Teknopark, İstanbul’un önemli üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir teknokenttir. Temel amacı, bilim ve teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve yerel ekonomiye katkıda bulunmaktır.

Konum ve Altyapı: Teknopark, İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi kampusu içinde bulunmaktadır. Geniş ofis alanları, laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri ve üretim tesisleri gibi modern altyapıya sahiptir.

Üniversite İşbirliği: Yıldız Teknopark, üniversite ile sıkı bir işbirliği içindedir. Üniversitenin akademik kaynakları, araştırmacıları ve öğrencileri, teknokentin Ar-Ge projelerine dahil edilir. Bu işbirliği, teknoloji transferini kolaylaştırır.

Ar-Ge ve İnovasyon: Yıldız Teknopark, özellikle Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon odaklı faaliyetler için uygun bir ortam sunar. Burada faaliyet gösteren işletmeler, yeni ürünler geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve yenilikçi teknolojileri kullanma imkanına sahiptir.

İş Geliştirme ve Destekler: İşletmelere iş planlaması, pazarlama stratejileri, finansman ve yatırım konularında danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, işletmelerin büyüme potansiyellerini artırmak için çeşitli destek programları düzenler.

Eğitim ve Seminerler: Teknopark, iş dünyası profesyonelleri ve girişimciler için çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenler. Bu etkinlikler, katılımcıların iş becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sektörel Odak: Yıldız Teknopark, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapar. Bilgi teknolojileri, mühendislik, enerji, otomotiv, yazılım geliştirme, elektronik ve çevre gibi pek çok alanda işletmeleri destekler.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 63 Bilg. ve İlet. Tek. % 11 Elektronik % 5 Diğer % 21

Özellikler

İstihdam Sayısı
4272
Kuruluş Yılı
2003
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
267
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi