Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım:
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda bulunup bölgesel ve ulusal ulaşım ağlarına yakın bir konumda yer almaktadır.

Vizyon ve Hedefler:
Bölgenin ana hedefi, farklı sektörlerden gelen işletmelere büyüme fırsatları sunmak ve sürdürülebilir ekonomik gelişime katkı sağlamaktır.

Altyapı ve İmkânlar:
Kırklareli OSB, modern altyapı olanakları ve geniş iş sahalarıyla işletmelere verimli ve etkili bir üretim ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Teknoloji ve Rekabet:
Bölge, işletmelerin teknolojik yeteneklerini güçlendirmeyi ve rekabetçiliklerini artırmayı öncelik olarak görmektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve çevresel etkileri minimize etmek bölgenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

İstihdam ve Eğitim:
Kırklareli OSB, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine destek vererek istihdamı artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara sağladığı teşvikler ve destek mekanizmalarıyla iş yapma süreçlerini kolaylaştırmayı ve yatırım ortamını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik ve Dağıtım:
Stratejik konumu sayesinde bölge, işletmelerin lojistik operasyonlarını optimize ederek ürünlerin etkin bir şekilde dağıtımını gerçekleştirme misyonunu taşımaktadır.

Sektörel Dağılım: Gıda % 30 Tekstil % 20 Metal % 17 Diğer % 33

Özellikler

İstihdam Sayısı
1265
Kuruluş Yılı
1997
Büyüklüğü
367 ha
Firma Sayısı
34
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi