Kocaeli GOSB Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark, teknoloji geliştirme bölgeleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini teşvik etmek, teknoloji tabanlı işletmelerin büyümesini desteklemek ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Konum: GOSB Teknopark, Türkiye’nin endüstriyel merkezlerinden biri olan Gebze’de yer almaktadır. Bu stratejik konumu, sanayi işletmeleriyle işbirliği fırsatlarını artırır.

Altyapı ve Tesisler: Teknopark, çağdaş ve ihtiyaçları karşılayan tesislere sahiptir. İşletmeler için modern ofisler, laboratuvarlar, prototip üretim atölyeleri ve toplantı alanları gibi altyapılar sunar.

Faaliyet Alanları: GOSB Teknopark, geniş bir faaliyet alanına sahiptir ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji odaklı firmalara ev sahipliği yapar. Özellikle otomotiv, elektronik, kimya, enerji ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerdeki işletmeler burada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürürler.

İnovasyon ve Ar-Ge: Teknopark, inovasyonu ve Ar-Ge’yi destekleyen bir dizi program sunar. Girişimcilere teknoloji tabanlı projelerini geliştirmeleri ve ticarileştirmeleri için gereken kaynakları ve rehberliği sağlar.

Sanayi İşbirliği: GOSB Teknopark, bölge içindeki ve dışındaki sanayi işletmeleriyle işbirliği yaparak teknolojik çözümleri sanayiye entegre etmeyi hedefler. Bu işbirliği projeleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına katkıda bulunur.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 70 Bilg. ve İlet. Tek. % 10 Elektronik % 10 Diğer % 10

Özellikler

İstihdam Sayısı
2036
Kuruluş Yılı
2003
Büyüklüğü
61.243 m2
Firma Sayısı
137
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi