Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Stratejik Konum ve Ulaşım Avantajları:
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak farklı ulaşım yollarına kolay erişim sağlamaktadır.

Vizyon ve Amaç:
Bölgenin öncelikli hedefleri arasında yerel ekonomiyi güçlendirmek, istihdamı artırmak ve sanayi sektörünün büyümesini desteklemek bulunmaktadır.

Farklı Sektörler İçin Fırsatlar:
Akşehir OSB, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik fırsatlar sunarak üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Modern Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, çağdaş altyapı ve ileri teknolojiye sahip olup, işletmelerin rekabetçiliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Yeni İstihdam Olanakları:
Akşehir Organize Sanayi Bölgesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesini teşvik ederek yerel halka yeni istihdam imkanları sunmayı hedeflemektedir.

Stratejik Lojistik Avantajlar:
Bölge, stratejik konumuyla lojistik avantajlar sunarak işletmelerin tedarik zincirini optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik:
Akşehir OSB, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilir üretimi desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Bölge, yatırımcılara teşvikler ve destekler sunarak bölgeye yapılan yatırımların ekonomik gelişime katkısını artırmayı hedeflemektedir.

Sektörel Dağılım: Gıda % 40 Makine % 20 Metal % 20 Diğer % 20

Özellikler

İstihdam Sayısı
263
Kuruluş Yılı
1996
Büyüklüğü
115 ha
Firma Sayısı
10
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi