Kütahya Dumlupınar Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Dumlupınar Teknokent, Türkiye’nin Kütahya ilinde yer alan bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Bu teknopark, 2005 yılında kurulmuştur ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, yerel ekonomiyi canlandırmak ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek gibi önemli amaçlar taşır.

Konum: Teknopark, Kütahya şehir merkezine yakın bir konumda bulunur. Bu stratejik konumu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Altyapı ve Tesisler: Dumlupınar Teknokent, çağdaş ofisler, laboratuvarlar, üretim atölyeleri ve eğitim alanları gibi modern altyapı ve tesislere sahiptir. Burada faaliyet gösteren firmalara ve girişimcilere uygun çalışma alanları sunar.

Faaliyet Alanları: Teknopark, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapar. Özellikle makine imalatı, yazılım geliştirme, enerji teknolojileri, gıda işleme ve çevre teknolojileri gibi sektörlerdeki şirketler bulunur.

İnovasyon ve Ar-Ge: Dumlupınar Teknokent, inovasyonu teşvik etmek ve Ar-Ge projelerini desteklemek için çeşitli programlar sunar. Girişimcilere, iş fikirlerini geliştirmeleri, ürünlerini ticarileştirmeleri ve yatırım almaları konularında rehberlik eder. Ayrıca, Teknokent içindeki firmalar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik eder.

Sanayi İşbirliği: Dumlupınar Teknokent, yerel ve ulusal sanayi işletmeleri ile işbirliği projeleri geliştirir. Bu işbirlikleri, teknoloji transferini kolaylaştırır ve yerel sanayinin rekabet gücünü artırır.

Dumlupınar Teknokent, Kütahya ilinin teknolojik kapasitesini artırmaya ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunur. Yükseköğretim kurumları ile işbirliği yaparak Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eder ve yenilikçi girişimcilere destek sağlar.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 33 Bilg. ve İlet. Tekn. % 22 Enerji % 16 Diğer % 29

Özellikler

İstihdam Sayısı
47
Kuruluş Yılı
2009
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
18
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%94

İletişim

kobi vadisi