Samsun Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Samsun Teknopark, 2002 yılında kurulmuş olup, Karadeniz bölgesinde teknoloji ve inovasyonu teşvik etmek, yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Temel hedefi, teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik ederek bölgenin rekabet gücünü artırmaktır.

Konum: Teknopark, Samsun şehrinde yer almaktadır. Bu stratejik konumu, Karadeniz bölgesindeki üniversiteler, sanayi kuruluşları ve yerel işletmelerle işbirliği fırsatları sunmaktadır.

Altyapı ve Tesisler: Samsun Teknopark, modern ofisler, laboratuvarlar, üretim tesisleri ve test merkezleri gibi çağdaş altyapılara sahiptir. Girişimciler ve teknoloji odaklı işletmeler için uygun çalışma alanları sunar. Ayrıca, Ar-Ge projeleri için gerekli teknik kaynaklar ve donanım mevcuttur.

Faaliyet Alanları: Teknopark, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapar. Özellikle yazılım geliştirme, elektronik, otomasyon, enerji, çevre teknolojileri, biyoteknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar bulunur. Bu çeşitlilik, farklı sektörlerdeki Ar-Ge projelerinin yürütülmesine ve işbirliğine olanak tanır.

İnovasyon ve Ar-Ge: Samsun Teknopark, inovasyonu teşvik etmek ve Ar-Ge projelerini desteklemek için çeşitli programlar sunar. Girişimcilere, iş fikirlerini geliştirme, ticarileştirme ve yatırım alma konularında rehberlik eder. Ayrıca, Teknokent içindeki firmalar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik eder.

Sanayi İşbirliği: Teknopark, yerel ve ulusal sanayi işletmeleri ile işbirliği projeleri geliştirir. Bu işbirlikleri, teknoloji transferini kolaylaştırır ve yerel sanayinin rekabet gücünü artırır.

Samsun Teknopark, Türkiye’nin kuzey sahilindeki önemli bir teknoloji merkezidir. Yerel ekonomiye katkı sağlarken, girişimciliği ve inovasyonu teşvik eder, böylece bölgenin rekabetçiliğini artırır.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 37 Bilg. ve İlet. Tekn. % 26 Makine ve Tec. İmal. % 18 Diğer % 19

Özellikler

İstihdam Sayısı
566
Kuruluş Yılı
2009
Büyüklüğü
80.000 m2
Firma Sayısı
104
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%85

İletişim

kobi vadisi