Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Bölge Lokasyonu ve Ulaşım Kolaylığı:
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, bölgenin stratejik bir noktasında bulunarak, ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alır. Karayolu, demiryolu ve hava yolu gibi ulaşım alternatifleri mevcuttur.

Bölgenin Amaçları:
Bölge, yerel ekonomiyi desteklemek, istihdam oluşturmak ve bölgesel sanayinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Sektör Çeşitliliği:
Şanlıurfa OSB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere iş fırsatları sunarak üretim, ticaret ve teknoloji alanlarında çeşitlilik sağlamayı hedefler.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapıya sahip olup, ileri teknolojik olanaklar sunarak işletmelerin rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlar.

İstihdam Olanakları:
Bölge, nitelikli işgücü yetiştirilmesine ve bölge halkına istihdam olanakları sunarak kalkınmanın desteklenmesine katkı sağlar.

Lojistik Kolaylıklar:
Bölgenin stratejik konumu sayesinde, lojistik kolaylıklar sunarak işletmelerin mal taşıma süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Çevre dostu uygulamaları destekleyerek sürdürülebilir üretimi teşvik eden bölge, çevre hassasiyetini ön planda tutar.

Yatırım Desteği:
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılara yönelik teşvikler ve destekler sunarak işletmelerin gelişimini desteklemeyi amaçlar.

Sektörel Dağılım: Tekstil % 51 Gıda % 29 Kimya % 7 Diğer % 23

Özellikler

İstihdam Sayısı
8500
Kuruluş Yılı
1989
Büyüklüğü
800 ha
Firma Sayısı
184
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi