Tekirdağ Ergene 1. Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Erişim:
Tekirdağ Ergene 1. Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer alarak ulusal ve uluslararası ulaşım ağlarına kolay erişim imkanı sağlamaktadır.

Vizyon ve Amaç:
Bölge, farklı sektörlerdeki işletmeleri bir araya getirerek işbirliği ve inovasyonu teşvik etmeyi, sektörlerin rekabetçiliğini artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Tekirdağ Ergene 1. Organize Sanayi Bölgesi, modern altyapı olanakları, yüksek teknoloji altyapısı ve üretim alanları ile işletmelerin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölgenin temel odak noktalarından biri, çevresel sürdürülebilirliği gözeterek atık yönetimi, enerji verimliliği ve yeşil üretim uygulamalarını teşvik etmektir.

İstihdam ve Yetenek Geliştirme:
Tekirdağ Ergene 1. Organize Sanayi Bölgesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesine destek vererek istihdamın artırılmasını, sektörlere yetenekli iş gücü kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Bölge, yatırımcılara sağladığı teşvikler, danışmanlık hizmetleri ve kolaylaştırıcı mekanizmalar ile iş yapma süreçlerini desteklemeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik ve Dağıtım:
Bölgenin stratejik konumu, işletmelerin lojistik ve dağıtım operasyonlarını optimize ederek ürünlerin hızlı ve etkili bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.

Sektörel Dağılım: Tekstil % 66 Alüminyum % 4 Kağıt % 4 Diğer % 22

Özellikler

İstihdam Sayısı
7000
Kuruluş Yılı
2012
Büyüklüğü
438 ha
Firma Sayısı
56
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi