Tekirdağ Ergene 2. Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Bölgenin Konumu ve Ulaşım Avantajları:
Tekirdağ Ergene 2. Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda bulunarak farklı ulaşım ağlarına kolay erişim sağlar.

Vizyon ve Amaç:
Bu bölge, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin işbirliği yapmasını ve inovasyona odaklanmasını amaçlayan bir merkez olarak faaliyet gösterir.

Altyapı ve Teknoloji:
Tekirdağ Ergene 2. Organize Sanayi Bölgesi, modern altyapı ve ileri teknoloji olanakları ile işletmelerin verimliliğini artırmayı hedefler.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölge, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutmayı amaçlar.

İstihdam ve Yetenek Geliştirme:
Bölge, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak istihdamı artırmayı ve sektörlere kalifiye iş gücü sağlamayı hedefler.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara sağlanan teşvikler, danışmanlık hizmetleri ve kolaylaştırıcı süreçler ile iş yapma koşullarını iyileştirmeyi amaçlar.

Lojistik ve Dağıtım:
Bölgenin stratejik konumu, lojistik ve dağıtım operasyonlarını optimize ederek ürünlerin hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırır.

Özellikler

İstihdam Sayısı
11.600
Kuruluş Yılı
2013
Büyüklüğü
730 ha
Firma Sayısı
130
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi