Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

OSB’nin Konumu ve Ulaşım Avantajları:
Tekirdağ Malkara Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda bulunarak farklı ulaşım ağlarına kolay erişim sağlamaktadır.

Vizyon ve Amaç:
Bu sanayi bölgesi, farklı sektörlerden işletmelerin işbirliği yapmasını teşvik ederek inovasyonu desteklemeyi amaçlamaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Malkara Organize Sanayi Bölgesi, modern altyapı ve ileri teknolojik altyapıya sahip olup işletmelerin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Bölge, çevre dostu uygulamaları teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutmayı amaçlamaktadır.

İstihdam ve Yetenek Geliştirme:
Bölge, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayarak istihdamı artırmayı ve sektörlere kalifiye personel sağlamayı hedeflemektedir.

Yatırımcı Desteği:
Yatırımcılara sunulan teşvikler, danışmanlık hizmetleri ve iş yapma süreçlerini kolaylaştırıcı yöntemlerle iş yapma koşullarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik ve Dağıtım:
Bölgenin stratejik konumu, lojistik ve dağıtım operasyonlarını optimize ederek ürünlerin hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.

Sektörel Dağılım: Metal % 20 Plastik % 10 Mobilya % 9 Diğer % 61

Özellikler

İstihdam Sayısı
-
Kuruluş Yılı
1994
Büyüklüğü
105 ha
Firma Sayısı
-
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi