İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajı:
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul’un stratejik bir noktasında yer alarak kara, deniz ve hava yolu erişimine sahip bir konumda bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler:
Bölgenin temel amacı, kimya sektörüne katkı sağlamak, iş fırsatları oluşturmak ve sürdürülebilir bir büyümeyi desteklemektir.

Sektör Çeşitliliği:
İstanbul Tuzla Kimya OSB, farklı kimya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik uygun bir platform sunarak üretim, araştırma, geliştirme ve ticaret fırsatları sunmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern alt yapı ve ileri teknolojiyi bir araya getirerek işletmelerin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Fırsatları:
İstanbul Tuzla Kimya OSB, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sektörde istihdamın artırılmasına önem vermektedir. İşletmeler, uzman personel bulma konusunda avantaj sağlayabilirler.

Lojistik Kolaylık:
Bölge, stratejik konumu sayesinde lojistik avantajlar sunmaktadır. Ulaşım ağı, işletmelerin mal ve hizmet taşıma süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

Çevre Duyarlılığı:
İstanbul Tuzla Kimya OSB, çevreye duyarlı üretim yöntemlerini benimseyerek sürdürülebilirliği desteklemekte ve çevre koruma ilkelerine uygun faaliyetler yürütmektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara devlet teşvikleri ve destekleri konusunda danışmanlık yaparak yatırımların güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Kimyasal Ürünler % 51 Kauçuk Ve Plastik % 9 Metal Ürünler % 5 Diğer % 33

Özellikler

İstihdam Sayısı
4500
Kuruluş Yılı
2001
Büyüklüğü
74 ha
Firma Sayısı
155
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi