Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi

Konum ve Ulaşım Avantajları:
Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Ankara’nın merkezine yakın bir konumda yer alır. Bu stratejik konumu, hem ulusal hem de uluslararası ticarette kolayca erişim sağlama imkanı sunmaktadır. Bölge, karayolu, demiryolu ve havayolu gibi farklı ulaşım alternatifleri ile rahatça ulaşılabilir bir lokasyonda bulunmaktadır.

Vizyon ve Hedefler:
Ankara Başkent OSB, sanayi üretiminin artırılması, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve istihdamın artırılması gibi hedeflerle kurulmuştur. Bölge, farklı sektörlerden işletmeleri bir araya getirerek işbirliği ve inovasyonu teşvik etmeyi, böylece rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern alt yapı ve ileri teknoloji ile donatılmıştır. İşletmeler, modern tesislerde yüksek kalitede üretim yapma imkanına sahip olurlar. Ayrıca enerji, su ve atık yönetimi gibi temel hizmetlerde güvenilir bir alt yapı sunulmaktadır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Ankara Başkent OSB, çevre dostu üretim ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konulara öncelik vererek çevresel etkileri en aza indirgemeyi hedeflemektedir.

İstihdam ve Yetenek Geliştirme:
Bölge, iş gücünün niteliklerini yükseltmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflemektedir. Eğitim programları, mesleki kurslar ve işbaşı eğitimleri ile işgücünün becerilerini geliştirerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı Desteği:
Ankara Başkent OSB, yatırımcılara teşvikler ve kolaylıklar sunarak bölgeye yatırım yapmayı çekici hale getirmektedir. Yatırımcılara danışmanlık hizmetleri, altyapı olanakları ve iş yapma süreçlerinin hızlandırılması gibi avantajlar sağlayarak yatırım süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Lojistik ve Dağıtım:
Bölgenin stratejik konumu, lojistik ve dağıtım faaliyetlerini desteklemektedir. Ürünlerin hızlı ve etkili bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde işletmeler, ürünlerini daha verimli bir şekilde pazara sunabilmektedirler.

Sektörel Dağılım

Metal % 62
Kimya % 14
Maden % 5
Diğer % 19

Özellikler
Kuruluş Yılı
2001
Büyüklüğü
1014 ha
Firma Sayısı
150
İstihdam Sayısı
7500
Türü
Karma
Nitelikler
Arıtma Tesisi: Evet
Enerji Üretim Santrali: Hayır
Teknopark: Hayır
Ajans
Ankara Kalkınma Ajansı
İletişim
 
Adres
Şadi Türk Bulvarı No: 19 Malıköy Sincan / Ankara
Benzer Kuruluşlar
kobi vadisi