Ankara ODTÜ Teknokent

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ODTÜ’nün teknoloji geliştirme bölgesidir. 2003 yılında kurulan bu teknokent, teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik etmek, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve iş dünyası ile üniversite arasında köprü görevi görmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

Altyapı ve Ofisler: ODTÜ Teknokent, son derece modern ve donanımlı altyapısıyla öne çıkar. Burada faaliyet gösteren teknoloji firmalarına ofisler, laboratuvarlar ve üretim tesisleri gibi geniş bir yelpazede tesisler sunulur. Bu tesisler, girişimcilerin ve Ar-Ge projelerinin gereksinimlerini karşılayacak niteliktedir.

Üniversite İşbirliği: Teknokent, ODTÜ ile sıkı bir işbirliği içerisindedir. Üniversitenin bilimsel kaynaklarına ve akademisyenlerine kolay erişim sağlar. Bu işbirliği, teknoloji firmalarının üniversite kaynaklarından yararlanarak inovasyonlarını hızlandırmalarına yardımcı olur.

Ar-Ge ve İnovasyon: ODTÜ Teknokent, Ar-Ge projelerini destekler ve teknoloji firmalarının inovasyon süreçlerini hızlandırmak için gerekli altyapıyı ve kaynakları sunar. Ayrıca, fikri mülkiyet hakları yönetimi ve patentleme süreçleri konularında danışmanlık hizmetleri sunar.

İş Geliştirme ve Eğitim: Teknokent, işletmelerin büyümesini teşvik etmek ve rekabetçi olmalarını sağlamak için iş geliştirme eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunar. Pazarlama stratejileri, finans yönetimi ve uluslararası pazarlara açılma konularında da destek sağlar.

Sektörel Çeşitlilik: ODTÜ Teknokent, farklı sektörlerden teknoloji firmalarına ev sahipliği yapar. Yazılım geliştirme, savunma sanayi, biyoteknoloji, enerji, ve daha birçok alanda faaliyet gösteren firmalara ev sahipliği yapar.

Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Teknokent, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ağlarına sahiptir. Bu ağlar, işletmelerin yeni pazarlara açılmasını ve uluslararası projelerde yer almasını kolaylaştırır.

Sektörel Dağılım: Bilgis. ve İlet. Tek. % 49 Elektronik % 27 Medikal % 4 Diğer % 20

Özellikler

İstihdam Sayısı
4860
Kuruluş Yılı
2001
Büyüklüğü
-
Firma Sayısı
304
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%100

İletişim

kobi vadisi