Çanakkale Biga Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Konum ve Ulaşım Avantajı:
Çanakkale Biga Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir konumda yer almakta olup kara ve denizyolu erişimine sahiptir.

Amaç ve Hedefler:
Bölgenin temel amacı, bölge ekonomisine katkı sağlamak, istihdam yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Sektör Çeşitliliği:
Bölge, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için altyapı sağlamaktadır. İmalat, lojistik, enerji ve diğer sektörlerde çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapısı ve teknolojik imkanları ile işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Fırsatları:
Çanakkale Biga OSB, yerel istihdamı desteklemeyi ve nitelikli işgücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. İşletmeler, uzman personel bulma konusunda avantaj elde edebilirler.

Lojistik Kolaylık:
Bölge, lojistik açıdan avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Denizyolu erişimi ve karayolu bağlantıları işletmeler için taşımacılık kolaylığı sağlamaktadır.

Çevre Duyarlılığı:
Çanakkale Biga OSB, çevre koruma ve sürdürülebilirlik prensiplerine büyük önem vermektedir.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara devlet teşvikleri ve destekleri konusunda rehberlik yaparak yatırımların güçlenmesini amaçlamaktadır.

Sektörel Dağılım: Gıda % 30 Demir Çelik % 20 Mobilya % 15 Diğer % 35

Özellikler

İstihdam Sayısı
600
Kuruluş Yılı
1998
Büyüklüğü
100 ha
Firma Sayısı
21
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi