İzmir Bilimpark Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: İzmir Bilimpark, Ege Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan bir teknoloji geliştirme bölgesidir. 2001 yılında kurulmuş olup, temel amacı bölgenin teknolojik ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, bilim ve teknolojiyi iş dünyasıyla buluşturmak ve Ar-Ge odaklı projelere ev sahipliği yapmaktır.

Konum: İzmir Bilimpark, İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer almaktadır. Konumu, hem üniversiteye hem de İzmir’e kolay erişim sağlar. Ayrıca İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na da yakın bir konumda bulunur.

Altyapı ve Tesisler: Bilimpark, çağdaş bir altyapıya ve modern tesislere sahiptir. Teknoloji tabanlı işletmelere ofisler, laboratuvarlar, üretim tesisleri ve toplantı odaları gibi gerekli olanakları sunar. Bu tesisler, Ar-Ge projelerini yürütmek isteyen girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılar.

Faaliyet Alanları: İzmir Bilimpark, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji odaklı işletmelere ev sahipliği yapar. Sağlık, yazılım, biyoteknoloji, enerji, denizcilik, çevre teknolojileri, otomotiv ve daha birçok sektörde Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüten işletmelere destek sunar.

İnovasyon ve Ar-Ge: Bilimpark, inovasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli programlar ve etkinlikler düzenler. Girişimcilerin yenilikçi projelerini geliştirmeleri, ürünlerini ticarileştirmeleri ve büyümeleri için gereken ortamı sağlar.

Sanayi İşbirliği: İzmir Bilimpark, yerel ve ulusal düzeydeki sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak teknoloji tabanlı çözümleri sanayiye entegre etmeyi hedefler. Bu işbirliği projeleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 54 Bilgisayar ve İletişim % 10 Makine ve Techizat % 10 Diğer % 26

Özellikler

İstihdam Sayısı
314
Kuruluş Yılı
2012
Büyüklüğü
22.897 m2
Firma Sayısı
87
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%98

İletişim

kobi vadisi