Düzce Teknopark

Kategori

Kuruluş ve Amaç: Düzce Teknopark, teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik etmek, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve bölgenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Üniversite-sanayi işbirliği temelinde faaliyet gösterir.

Konum: Düzce Teknopark, Düzce şehir merkezine yakın bir konumda yer alır. Bu stratejik konum, Düzce Üniversitesi ile işbirliği fırsatlarını artırır.

Altyapı ve Tesisler: Teknopark, modern ve donanımlı tesislere sahiptir. Burada işletmelere yönelik ofisler, laboratuvarlar, prototip üretim atölyeleri ve toplantı alanları gibi altyapılar sunulur.

Faaliyet Alanları: Düzce Teknopark, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji odaklı firmalara ev sahipliği yapar. Özellikle makine ve metal endüstrisi, çevre teknolojileri, yazılım geliştirme ve enerji gibi sektörlerdeki işletmeler, burada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını yürütürler.

İnovasyon ve Ar-Ge: Teknopark, inovasyonu ve Ar-Ge’yi teşvik eden destek programları sunar. Girişimcilere teknoloji tabanlı projelerini geliştirmeleri ve ticarileştirmeleri için gereken kaynakları ve rehberliği sağlar.

Sanayi İşbirliği: Düzce Teknopark, yerel ve ulusal düzeydeki sanayi işletmeleri ile işbirliği yaparak teknolojik çözümleri sanayiye entegre etmeyi hedefler. Bu işbirliği projeleri, işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına katkıda bulunur.

Sektörel Dağılım: Yazılım % 56 İnşaat % 22 Enerji % 11 Diğer % 11

Özellikler

İstihdam Sayısı
172
Kuruluş Yılı
2010
Büyüklüğü
1.000 m2
Firma Sayısı
58
Türü
Teknopark
Doluluk Oranı
%70

İletişim

kobi vadisi