Yatırımcı Arıyorum

Reklamcılığın Önemi ve Sağladığı Avantajlar

Reklam, herhangi bir ürün veya hizmeti pazarlamak için en önemli silahtır. Bir reklam kampanyasının başarısı için,  yaratıcı beyinler şarttır. Müşterilerinizin yanı sıra müşterinizin rakiplerinin bilgilerini toplamak ve kullanmak, rekabet avantajından yararlanmak için büyük bir avantaj yaratabilir. Reklamcılık sektörü; ürün veya hizmetin sanatsal veya yaratıcı çabayla geniş ölçüde kültürel, sanatsal ya da basitçe eğlence değeriyle ilişkilendirilerek mal ve hizmetleri sunan sektörlerdir. Yaratıcılığın merkezi olduğu düşünülen medya ve reklam endüstrileri yaratıcı endüstriler olarak kabul edilir.

Bu yaratıcı endüstri neden önemlidir ve tanıdığı avantajlara beraberce bir göz atalım;

Reklamın Müşteriler Açısından Önemi

Kolaylık:  Hedefli bilgilendirici reklamlar, müşterinin gereksinimlerine ve bütçesine neyin uygun olduğunu bildiğinden karar alma sürecini kolaylaştırır. Reklamın Önemi

Farkındalık: Reklam, müşterileri pazarda bulunan farklı ürünler ve özellikleri hakkında eğitir. Bu bilgi, müşterilerin farklı ürünleri karşılaştırmasına ve onlar için en iyi ürünü seçmesine yardımcı olur.

Daha İyi Kalite: Sadece markalar kendilerini ve ürünlerini tanıtırlar. Markasız ürünlerin reklamı yoktur. Bu, hiçbir markanın sahte reklamlara para harcamak istememesi nedeniyle müşterilere daha iyi kalite sağlar.

Reklamın İşletmeler Açısından Önemi

 • Farkındalık: Reklam, hedef pazara ait kitleler arasındaki marka ve ürün bilincini arttırır.
 • Marka İmajı: Akıllı reklamcılık, müşterilerin kafasında arzu edilen marka imajını ve marka kişiliğini oluşturmaya yardımcı olur.
 • Ürün Farklılaştırması: Reklamcılık, ürününü rakiplerinden farklılaştırmasına, özelliklerini ve avantajlarını hedef kitleye iletmesine yardımcı olur.
 • İtibar Artırır: Reklam, marka vizyonunu yineler ve markanın müşterileri arasındaki itibarını arttırır.
 • Paranın Değeri: Reklam, mesajı geniş bir kitleye iletir ve diğer promosyon karışımının diğer unsurlarıyla karşılaştırıldığında paranın karşılığını verme eğilimindedir.

Reklamcılığın Avantajları

Reklam veren firmaların elde ettiği avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Birim Başına Maliyeti Düşürür: Reklamların geniş çekiciliği, ölçek ekonomilerinden yararlanarak organizasyona fayda sağlayan ürünün talebini artırır.
 • Marka İnşasına Yardımcı Olur: Reklamlar marka inşasında etkin bir şekilde çalışır. Reklam veren markalar reklam vermeyi tercih etmeyenlere göre müşteriler tarafından daha fazla talep görmektedir.
 • Yeni Ürün Piyasaya Sürülmesine Yardımcı Olur: Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi bir reklamla desteklendiğinde daha kolaydır.
 • Mevcut Müşterilerin Markaya Güvenini Artırır: Reklamlar, mevcut müşterilerin markaya duydukları güveni artırırken, kullandıkları ürünün veya markanın bir reklamını gördüklerinde gurur duyarlar.
 • Müşteri Masrafını Azaltmaya Yardımcı Olur: Yeni tekliflerin stratejik olarak tanıtılması ve daha iyi hizmet verilmesi, müşteri masrafının azaltılmasına yardımcı olur.
 • Yeni Müşteriler Çeker: Çekici reklamlar, markanın yeni müşteriler kazanmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olmaktadır.
 • Müşterileri Eğitir: Reklamlar, müşterileri piyasada bulunan farklı ürünler hakkında bilgilendirir ve ayrıca uygun bir üründe aramaları gerekenler konusunda eğitir.

Reklamcılığın Dezavantajları

Reklam çalışması bilinçli olarak uygulanmadığında dezavantajları olabilir. Bu dezavantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

Maliyetleri Artırır: Reklam, işletmeye için bir giderdir ve ürünün maliyetine eklenir. Bu maliyet nihayetinde son tüketici tarafından karşılanır.

Alıcıyı Şaşırtma: Benzer iddiaları içeren çok fazla sayıda reklam, alıcıyı ne alacağı ve ürünü satın alıp almaması gerektiği konusunda sık sık şaşırtabilir. Pazarlamada Reklam Ne Kadar Etkilidir?

Bazen Yanıltıcıdır: Bazı reklamlar müşterileri yanlış yönlendirmek için akıllı stratejiler kullanırlar ve bu yanıltıcı olur.

Sadece Büyük İşletmeler İçindir: Reklamcılık pahalı bir meseledir ve sadece büyük işletmelerin bütçesi yetebilir. Bu, küçük işletmeleri pazardaki tekelden zevk alan büyük işletmelerle rekabet etmekten kurtarır.

Etkili Bir Reklam Nasıl Olmalıdır?

Bir reklam oluşturmak göründüğü kadar basit değildir. Reklamınızın, kullanıcıların dikkatini çekmek ve ilgi alanlarını yakalamak için oldukça görünür ve çekici olması gerekir. Örneğin bir metin reklamı için, başlık çarpıcı ve ilgi çekici olmalı, okunaklı, açık ve genel bir açıklama yapılmalı, reklam potansiyel müşteriler için çekici olmalıdır. Sattığınız ürün veya hizmeti doğru bir şekilde tanımlamalı ve potansiyel müşterileri satın almaya ikna etmelidir.

Kötü yapılan bir reklam, hedeflenen müşterilerin yakın ürün veya hizmetler için rakiplere gitmesine neden olabilir. Yanıltıcı reklamcılık markayı olumsuz yönde etkileyebilir. İyi tanımlanmış ve kesin bir reklam, dönüşüm ve müşteri memnuniyetini artırır. Reklam, özgün, güvenilir ve doğru olmalı, aksi takdirde istenilen hedefe varamaz.

Daha rekabetçi bir ortamda, harika bir ürün oluşturmak ya da istisnai bir hizmet geliştirmek artık yeterli değildir. Dijital pazarlama ve reklam olmadan, çok yenilikçi veya piyasada ilk olanı yapsanız bile, çok az insan bu konuda bilgi sahibi olacak, ürün ya da hizmetiniz satılmayacaktır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz