Yatırımcı Arıyorum

Şirket Büyümesinde Faaliyet Raporunun Etkisi

Şirketler İçin Faaliyet Raporu

Yeni veya eski tarihlerde kurulmuş bir şirket, ilerleyen dönemlerde ileriye yönelik büyüme adımları atamıyorsa, şirketin çalışmalarında bir takım sıkıntılar var demektir. Geçtiğimiz iş sezonu ile içinde bulunduğumuz iş sezonu arasında mali konularda herhangi bir ilerleme kaydedilmemişse de yine şirketin çalışmalarında bir takım hatalar var demektir. Peki, bu hatalar nasıl bulunur ve düzelmesi için ne gibi adımlar atılır? Öncelikle bir şirketin doğru şekilde yönetilebilmesi için bir yönetim kuruluna ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu, şirketin iş hacmini arttırmak amacı ile belli zaman aralıkları ile toplantılar düzenler ve hazırlanan raporlar doğrultusunda şirketin hangi aşamalarda seyrettiği göz önünde tutulur ve bu sayede oluşan hatalar yüzünden yapılan yanlışlıklar ve bu yanlışlıkların şirketin büyümesine yarattığı engeller ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Bir şirketin daha sağlıklı çalışabilmesi ve iş hayatında sürdürebilirlik güvencesine sahip olabilmesi için bu raporları düzenli bir şekilde hazırlaması ve sunması gerekir. Bir de dışarıdan alınacak destekler vardır ki bunlar da şirketin mali alanda daha fazla büyüme yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde isimleri duyulmuş büyük holdingler, anonim şirketleri, limited şirketleri gibi büyük kuruluşlar, devletten ve bankalardan destek alırlar. Bu desteği alabilmek için ise şart koşulan bir faaliyet raporu vardır. Bu rapor hazırlanmamış ve yıl sonunda ilgili yerlere iletilmemiş ise kesinlikle destek almaları söz konusu bile değildir.

Şirket Faaliyet Raporunun Avantajları

Devlet başta olmak üzere şirketleri istihdam eden ve teşvik kredileri veren bazı kurumlar bulunmaktadır. Teşvik kredilerinin yanında bir de şirketin büyümesi için bankaların sunacağı kredi destekleri de son derece önemlidir. Günümüzde bir şirketin bankalardan veya devletin sunduğu teşvik kredilerinden yararlanabilmesi için yerine getirmesi gereken bazı zorunluluklar vardır. Bunu basit bir anlatımla bile anlamak mümkündür. Örneğin satılığa çıkartılmış bir iş yerini devralmayı düşünüyorsunuz, bu durumda nelere dikkat edersiniz? Öncelikle şirketin çalışma şekline, aylık cirosuna, giderlerine, çalışan sayısına, işlerin akışına, iş yerinin doğru yerde açılıp açılmadığına vs. bakarsınız. Tüm bunları gözden geçirdikten sonra iş yerini devralmaya karar verirsiniz. Faaliyet Tabanlı Yönetim (FTM) Nedir?

Devlet teşvik kredileri ve banka kredileri ile birlikte sermayedarların şirketlere yatırım yapması da aynı mantıkla işlemektedir. Bir şirket üzerinde ciddi yatırımlar yapılmadan önce şirketten bir takım raporlar istenir. Yıllık faaliyet raporu da tam olarak bunun için hazırlanır. Yasal olarak da zorunlu koşulan faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 327. maddesi uyarınca anonim şirketlerde idare meclisinin her iş yılı sonunda sunması zorunlu olarak koştuğu, şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu inceleyen ve kısaca şirketin özetini oluşturan bir rapordur. Anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için şart koşulan bu rapor sayesinde bir anlamda şirketin kaderi belirlenmektedir.

Şirket İçin Faaliyet Raporu Hazırlatmak

İnternet üzerinden araştırma yaparak birçok farklı kurumsal şirkete ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız firmaya yaptırmak istediğiniz faaliyet raporu hakkında detayları vermeniz durumunda, detaylı analiz ve çalışma yapılarak konu hakkında sizi bilgilendireceklerdir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz