Yatırımcı Arıyorum

Çalışan Bağlılığının Arkasındaki Sır

Artık çalışanların katılımını ve iyiliğini sağlamak için gerekenleri yapma sorumluluğu İK departmanlarının omuzlarında değildir. Neyse ki, hem büyük hem de küçük birçok şirket, çalışanları mutlu etmenin önemini anlamışlardır. Şirketlerin bunun değerini anlaması ve şirket kültürlerinde bu değere yer vermeleri ile birlikte bu konu ile ilgili eğitim materyallerinin de sayısı artmıştır. Çünkü çalışan bağlılığı ve mutluluğunu sağlamak, sahip olunan insan sermayesini korumaktır.

Çalışan Bağlılığı İle İlgili Veriler

Son yıllarda iş dünyasında çalışan bağlılığının önemli bir konu olduğu anlaşılmıştır. Google’da bir arama yaparak da bunu deneyimlemeniz mümkündür. Tarama yaptığınızda çalışanlarınızı mutluluğunu sağlayarak işinizi ön plana çıkarmayı anlatan tonlarca makale görebilirsiniz. Bu gerçekten iş ve çalışanlar için bir kazan kazan felsefesinin bir bölümüdür. Yapılan araştırmalar yüksek oranda meşgul olan ekiplerin işverenleri için %21 daha fazla kârlılık sağladığını göstermektedir. Her şey standartların belirlenmesi ve çalışanlara başarılı olmak için araçlar verilmesi ile başlar. Bu oldukça basit bir denklemdir ve sayılar her şeyi ifade eder. Aktif olarak meşgul olan çalışanlar,daha verimli olarak çalışmalarına deva edecek ve ortaya koydukları işin kalitesi de artacaktır. Bu aynı zamanda şirketlerin daha güçlü müşteri ilişkilerine sahip olmalarına yardımcı olarak, daha iyi satış rakamlarına ulaşmasını ve müşteriyi elde tutmayı sağlar.

Ancak mutlu ve işleriyle meşgul çalışanların iş verimliliğine sağladığı katkıyı bilmek gerekir. Birçok şirket doğru hedefe sahiptir, ancak gerçek katılımı teşvik etmek için bir atmosfer yaratmadaki işareti kaçırmaktadır.

İşte çalışan bağımlılığı ve verimlilik hakkında birkaç bulgu;

  • Sesinin duyulduğunu bilen çalışanların, en iyi şekilde çalışmalarını yapmak için güçlendiklerini hissetme olasılıkları 4,6 kat daha fazladır.
  • Çalışanların %96’sı empati göstermenin, çalışanların elde tutulması konusunda önemli bir rolü olduğunu düşünüyor.
  • Çalışanların %87’si işverenlerin işlerini ve kişisel taahhütlerini yerine getirmelerinin çalışma verimliliğini artırdığını düşünmektedir.

Dolayısıyla, daha güçlü bir çalışan bağlılığının temelinin atılması, empati gösterme ve destek alma ihtiyacından kaynaklandığı görülüyor. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, işverenlerin çalışanların katılımı için güçlü bir şablon oluşturması mümkündür.

Ofis Ortamı

Çalışan bağlılığını sağlamak için nereden başlayacağını bilmeyenler için daha iyi bir ofis ortamı oluşturmak, tutumları değiştirebilir ve daha sağlıklı alışkanlıklara kapı açmaya yardımcı olabilir. Bu, şirket kültürünü tanımlamaya yardımcı olan ve hem mevcut hem de gelecekteki çalışanların sağlık ve iyilik alanlarında nerede durduğunuzu bilmelerini sağlayan bir araçtır. Kendilerinin değerli hissettirildiği ve benimsedikleri bir ortamda çalışmak iş veriminin en önemli unsurlarından biridir. Firmaya bağlı, işini seven ve benimseyen kadrolar için fonksiyonel, benimseyebilecekleri ve ferah içinde çalışabilecekleri ofis ortamları hazırlamak iş verimine yapılan bir yatırım olduğu bilinmelidir.

Stresle Başa Çıkma Stratejileri Geliştirmek

Yapılan bir anket çalışmasında çalışanların işyerindeki stresleri ele alındı ve katılımcıların %31’inin işyerinde yüksek düzeyde stresli olduğu tespit edildi. Ankette ayrıca işle ilgili stresin halsizlik, ağrılar, şikâyetler ve kilo alımı gibi fiziksel sağlık sorunlarıyla nasıl eşitlenebileceği de rapor edilmiştir. Ayrıca, bu tür sürekli stres, depresyon, endişe ve öfke sorunlarına da yol açabildiği bildirilmiştir.

Fiziksel veya zihinsel streslerle uğraşan çalışanlar işleriyle ve diğer ekip üyeleriyle iyi ilişki kuramazlar. Bu nedenle, sağlık ve angajman arasındaki ilişki yakındır. Stresle başa çıkmanın yanı sıra ofis yoga derslerinde veya meditasyonda da atölye çalışmaları sunmak, daha fazla  üretkenliğe yol açan daha fazla insan bağlantısı sağlayan, daha sağlıklı ve daha yoğun bir iş gücü oluşturmaya yardımcı olur.

Etkileşimin Gücü

Çalışan etkileşimini artırmak için yapılan değişiklikler zaman alıcı ve maliyetli gibi görünse de, bu önlemleri almak uzun zamanda olsa da olumlu etkilerini görmek mümkün olabilir. İstatistikler, daha iyi bir çalışan katılımıyla yaptığınız herhangi bir yatırımın sadece çalışanların korunmasına ve verimliliğine yardımcı olamayacağını, aynı zamanda toplam kârlılığınıza yardımcı olacağını kanıtlamaktadır. Çalışanları izole etmeden etkileşimde kalabilecekleri ortamlarda çalışmalarını sağlamak kişilerin işlerini uzun vadeli görmelerini sağlar ve dolayısıyla bu da iş verimine olumlu katkılar sağlar. Firma hedeflerine ulaşmak için ekip içindeki güçlü bir etkileşimin rolünün büyük olduğu unutulmaması harcanan zaman ve maliyetin geri döneceğinin bilinmesinde etkili olur.

Günümüz başarılı şirketleri çalışan bağlılığını ve mutluluğunu artırmak için sürekli yatırımlar ve çalışmalar yapmaktadırlar. Kısa dönemde bu çok masraflı ve belki de bazıları için fuzuli gelmektedir. Fakat bu konuda yeni stratejiler geliştirmek, tükenmişlikten korunmak için birebir çözüm yollarından biridir. Yani bir nevi hem işveren hem de çalışan için dinamik kalmanın en etkili yollarından biridir.

Son olarak, çalışanların bağlılığını geliştirmek, yeni yaklaşımlar geliştirmek, tükenmişlikten kaçınmak ve rekabet avantajı yaratmak için, saha çalışanlarının bakış açısı ile çalışan bağlılığının farklı yönleri üzerine daha ileri araştırmaların yürütülmesi tavsiye edilir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz