Yatırımcı Arıyorum

Eylem Planı Nedir?

Eylem Planı Ne Demek?

Eylem Planları, bir şirketin ya da bireyin bir amacı gerçekleştirmek için bitirmesi gereken tüm görevlerin basit listeleridir. Fakat bir eylem planı, yapılacaklar listesi demek değildir. Bu planlar tek bir hedefin gerçekleştirilmesine odaklanırlar ve kullanışlıdır. Çünkü; size bir projeyi verimli bir şekilde nasıl tamamlayacağınızı düşünmeniz için bir çerçeve sunar. Aktiviteleri makul bir sıra ile tamamlamanıza yardımcı olurlar ve herhangi bir önemli adımı kaçırmamanızı sağlarlar. Ayrıca, bu planla her görevin yerine getirildiğini görebildiğiniz için, hangi görevleri devredeceğiniz veya dış kaynak kullanacağınıza ve hangi görevleri göz ardı edebileceğinize karar verebilirsiniz.

Bir eylem planı işinizi nasıl işleteceğinizi, yöneteceğinizi açıklar ve doğrudan müşterilere mal veya hizmet sağlama ile ilgili olmayan arka ofis etkinliklerine de hitap eder. Eylem planı, pazarlama ve satış planlarında yer almayan ticari işlemleri hesaba kattığınız işletme planının bir adıdır. Pazarlama ve satış planları, işletmenizin finansal ve satış hedeflerine ulaşmak için atacağı adımları açıklar. Ayrıca, doğrudan müşterilere mal veya hizmet sağlama ile ilgili olmayan arka ofis etkinliklerine de hitap eder.

Bir eylem planının içerdiği etkinlikler şunlardır;

 • Çalışan işe alımı ve yönetimi
 • İhtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar için tedarikçileri edinmek ve onlarla çalışmak
 • Üretimin planlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak
 • Satış sonrası müşteri hizmeti ve desteğini sağlamak
 • Sipariş karşılamak
 • Koleksiyonlar hazırlamak
 • Değişen bir iş ortamı ile başa çıkmak

Bir işletmede başarılı olmak için uygulanan stratejiler ve adımlar olarak tanımlanan eylem planı, genel olarak bu konuları ele almak için üç kategoride gruplandırılabilir. Kategoriler operasyonel planlar, yönetim planları ve beklenmedik durum planlarıdır.

Operasyonel Planlar

Bir eylem planı, ürün veya hizmetinizi müşterilerinize nasıl yaratacağınızı ve sunacağınızı özetler. Karşılaştığınız operasyonel sorun türleri, işlettiğiniz iş türüne göre değişecektir. Örneğin, öncelikle ağ iletişimi konusunda müşterilere yardım etmekle ilgilenen bir danışman, kapsamlı bir üretim veya envanter kontrol planına sahip olmayacaktır. Buna karşılık, bir fast food satıcısının envanter depolama ve cirolarını, pişirme işlemlerini, paketleyicileri, poşetleri ve içecek kapları gibi malzemeleri ve çalışan sanitasyonunu vb. gibi konuları dikkatlice planlaması gerekecektir.

Yönetim Planları

Küçük işletme sahipleri, bir işi yürütmek için gereken tüm farklı etkinlikleri düzenlemek zorundadırlar. Bu faaliyetler müşterilere mal veya hizmet sağlamayı içerir. Ayrıca, çalışanları yönetmenin yanı sıra arka ofisi veya işi devam ettirmek için gereken idari görevleri de içerir. Bir iş planına sahip olmak bu faaliyetlerin organize edilmesine ve önceliklendirilmesine yardımcı olur. Birçok büyük işletme, işi şirket içi süreçleri izlemek ve yönetmek olan proje yöneticilerine sahiptir. Bu yöneticiler, projeyi oluşturan tüm olaylar, dönüm noktaları, son tarihler, vs. için zaman çizelgesi belirleyen bir proje planından çalışır. Sık sık, proje yöneticilerinin projenin yolunda kalmasını sağlamaktan başka oynayacak bir rolü yoktur. Yönetim planları iki ana kategoride incelenir. Bu kategoriler; çalışanlarınızı yönetmek ve İdari faaliyetlerdir.

Acil Durum Planları

Ne kadar dikkatli bir şekilde plan yaparsanız yapın, her şeyin planladığınız gibi gitme olasılığı düşüktür. Ve bu süreçte birçok varsayımlarda bulunursunuz ve bu varsayımların makul olduğunu düşünürsünüz. Fakat varsayımlarınız makul görünseler de, bu onların doğruluğunu garanti etmez. Örneğin; işletmeniz ödünç alınan fonlara bağımlıysa ve bir kredi limiti almayı ve kullanmayı planlıyorsanız, faiz oranları hakkında bazı varsayımlarda bulunmanız gerekir. Alternatif varsayımlarda bulunmak ve etkilerini değerlendirmek, kontrolünüz dışındaki olayları planlamanın en iyi yoludur.

Neden Bir Eylem Planı Geliştirmelisiniz?

Kimse kesinlikle başarısız olmak istemez. Bunun için bir eylem planı geliştirmek başarıyı sağlamak için gerekli tüm adımları atmanızı sağlar. Kuruluşunuzun çalışmalarının ayrıntılarını bir eylem planında değerlendirmek için pek çok iyi neden vardır. Eylem Planı Nasıl Oluşturulur?

Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kuruluşunuza güvenilirlik kazandırmak için
 • Ayrıntıların hiçbirini görmezden gelmediğinizden emin olmak için
 • Kuruluşunuz için neyin mümkün olup olmadığını anlamak için
 • Verimlilik için
 • Hesap verebilirlik için

Stratejik Plan

Elbette her işletme sahibinin, işini büyütmek ve tanıtmakla ilgili hayalleri vardır. Ancak, bu hayaller amaç ve hedeflerle stratejik bir plana dönüştürülünceye kadar muhtemelen gerçekleşmeyecektir. Bir iş eylem planı geliştirmek, işletme sahibinin tutkularını gerçeğe dönüştürürken ayrıca bu hayalleri daha fazla sermayeye dönüştürmenin yoludur.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz