Yatırımcı Arıyorum

Tebligat Nedir?

Tebligat Ne Demek?

Tebligat, kelime anlamı olarak bildirim demektir. Hukuki anlamı olarak da kişilerin, kurum ve kuruluşların bilgi alma, haberdar olma, savunma haklarını kullanabilmeleri için tebligat çıkartmaya yetkili mercilerin, usul ve yasaya uygun olarak olayın ilgililerine çıkarttıkları resmi evraklardır.

Tebligat çıkartmaya yetkili kişi ve kurumlar, baroya bağlı avukatlar, noterler, valilikler belediyeler, adliyeler, SGK ve Vergi daireleri gibi kurum, kuruluş ve kişilerdir.

Tebligat Nasıl Yapılır?

Tebligat, gerçek kişilere ve tüzel kişilere yapılır. Tebligat normal tebligat ya da E- Tebligat

( Elektronik Tebligat ) olarak yapılmaktadır. Kurumun kendi içinde yapılacak tebligatları kurumun kendi memurları ya da zabıta aracılığı ile yapılır. Tebligat masraflarını, tebligatın yapılmasını talep eden kişi ya da kurum öder.

Tebligatta Bulunması Gereken Hususlar

Tebligat, ilgili taraflar, varsa kanuni temsilcileri ve vekillerine yapılır. Tebligatta;

  • İlgili kişilerin adı, soyadı ve adresi
  • Tebliğin konusu
  • Hangi gün ve saatte kurumda bulunması gerektiği
  • Kurumun mührü ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.

Tebligat Çeşitleri

Tebligatlar kapalı tebligat, açık tebligat, 35. maddeye göre tebligat, ilanen tebligat ve elektronik tebligat türlerine ayrılmıştır.

Kapalı Tebligat

Kapalı tebligatta tebliğ yapılacak kişi ya da kuruma duruşma günü ve saati, keşif günü ve saati, ihtar, şerh, karar, bilirkişi raporu veya iddianame gibi evrakların tebliği yapılmaktadır. Bu tebligat türü cepli tebligat olarak da bilinmektedir.

Açık Tebligat

Açık tebligatlarda, ihtar, duruşma günü ve saati, keşif günü ve saati gibi bilgiler tebliğ edilir. Kapalı tebligattan ayrılan özelliği ise açık tebligatlarda tebligatın içine herhangi bir belge konmamasıdır.

35. Maddeye Göre Tebligat

Bazı şirketlere ve firmalara çıkan tebligatlar, şirket ya da firmanın adresinden taşınması ve yeni adresin bildirilmemesi nedeniyle geri dönebilir. Adres gerekli araştırmalar ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması ile de tespit edilemiyorsa, madde 35’e göre tebligat çıkartılır. Çıkartılan tebligat, eski işyeri veya yerleşim binasının kapısına asılır. Tebligatın asılma tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Eski adrese yapılan tebliğler, muhatap/muhataplara yapılmış sayılır.

İlanen Tebligat

Tebligat Kanunu 28. maddeye göre düzenlenen ilanın tebligatlar, kişinin adresinin meçhul olduğu durumlarda devreye girer. Yine yapılan araştırmalar ve kolluk kuvvetlerinin araştırması sonucu adres tespiti yapılamıyorsa, kişi ve kuruluşa ulaşmak için gazete ilanı ya da elektronik tebligatla ilanen tebliğ yapılır. İlanen tebligatta muhatabın adı, soyadı, adresi, yapılan tebliğin konusu, kısa özeti, eğer bir davet içinse, hangi gün ve saatte nerede bulunması gerektiği belirtilir. Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda tebliğ yapılmış sayılır.

Elektronik Tebligat

Kısaca tebligatın elektronik ortamda gönderilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Baroya bağlı avukatlar, noterler, arabulucular, bilirkişiler, özel hukuk tüzel kişileri, sermayesinin

%50’sinden fazlası kamuya ait ortaklıklar, özel kanunlarla kurulmuş kurum, kuruluş, fon ve kefalet sandıklarına elektronik tebligat kullanımı zorunludur.

Başvurular, gerçek kişi ve tüzel kişilerin yetkilisi/temsilcisi tarafından PTT’ye yapılır. Başvuru sırasında istenen belgeler kuruma veya kişiye göre değişiklik arz eder. PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde e-tebligat adresini, gerçek kişilerin kimlik bilgilerini ve tüzel kişilerin sistem bilgilerini oluşturur ve UETS sistemine kayıt eder. Bu kayıt tek ve benzersiz şekilde oluşturulmaktadır.

Tebligatı çıkartacak yetkili makam, e-tebligat mesajını hazırlar ve UETS sistemine teslim eder. UETS mesajı zaman damgası ile ilişkilendirir ve muhatabın e-tebligat adresine ulaştırır. Ayrıca muhatabın sistemde kayıtlı cep telefonuna tebligatın olduğuna dair bilgilendirme mesajı gönderilir. Bilgi ve belgeler şifreli olduğundan tebligatı sadece muhatap görür. Tebligat, E-Tebligat adresine ulaştığı andan itibaren 5. günün sonunda kesinleşmiş ve okunmuş sayılır.

Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligat Usulü

Tüzel kişilere yapılacak tebligat yetkili temsilciye, eğer birden çok yetkili veya temsilci varsa bunlardan birine yapılır. Tebligatın yapılacağı sırada tebliği almaya yetkili kişiler mesai saati içinde işyerinde yok ise, tebligat usulü uyarınca daimi çalışana ya da müstahdemlerden birine yapılır. Bu kişilerinde tebligat almaya yetkileri bulunması gereklidir. Tebligat bu kişilerinde bulunamaması halinde başka bir memur ya da müstahdeme yapılır ancak bununun nedeninin ayrıntılı bir şekilde tebligatta belirtilmesi gerekir. Eksik yapılan tebligatlar kanun gereğince geçersiz sayılır.kobi vadisi

Yorumunuz