Yatırımcı Arıyorum

Holding Nedir?

Holding Ne Demek?

Sözlük tanımı olarak holding iki veya ikiden fazla firmanın kâr elde etmek amacıyla bir araya gelmesidir. Ticari bir yapıya sahiptir. Şirketler topluluğu olarak bilinir. Tek bir merkezden kendisine bağlı firmaları yönetirler ve farklı alanlarda etkinlik gösterirler. Genellikle girişimciler veya aile şirketlerinde holdingleşmeye rastlanır. Holdingler üretim ve satış gibi faaliyetlerde bulunmazlar. Şirketlere iştirak ederler. Şirketlerin büyük ortağı veya şirketlerin yönetilmesini sağlama konumundadırlar. Holdingler anonim şirket türünde kurulabilirler. En genel tanımı ile başka firmaların hisselerini elinde bulunduran anonim şirket türüdür.

Holding kurabilmek için bakanlıktan izin alınması gerekir. Holdingler saf holding ve karma holding olarak ayrılmış durumdadırlar. Saf holdingler üretim ve satış içeren ticari faaliyetleri yerine getirmezler, bağlı oldukları şirketlere iştirak ederler. Karma holding ise holdinglerin ticari faaliyette bulunmasıdır. Türkiye’de karma holding kurulmasına izin verilmemektedir.

Holding Türleri Nelerdir?

Holdingler kuruluş amaçlarına ve işlevlerine göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmaya göre 6 tür holding vardır; saf holding, karma holding, yatay ve dikey holding, ana ve ara holding.

Saf holding

Saf holdingler büyük ortak konumunda olan ve şirketlere iştirak eden holding türüdür.

Karma holding

Karma holdingler, ticaret faaliyetlerinde bulunan ve şirketlere iştirak etmek dışında başka faaliyetleri de yapan holding türüdür.

Yatay holding

Yatay holding, farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren holding türüdür.

Dikey holding

Dikey holding, bir ürünün üretim aşamasında gerçekleşen her faaliyet alanındaki firmaları bir araya getiren holding türüdür.

Ana holding

Ana holding sınıflandırmasında bir piramit kullanılmaktadır. En tepede yer alan ana holding diğer şirketlerin en yetkilisidir.

Ara holding

Ara holding, sınıflandırma piramidinde ikinci alanda kendine yer bulmaktadır.

Holding Şirketler Nasıl Kurulur?

Günümüzde holding kurmak oldukça kolaydır. Bu açıdan holding kurma aşamaları ile anonim şirket kurma aşamaları birbirine oldukça benzer. Türk Ticaret Kanunu holdinglerden dolaylı bir şekilde bahsedilmiştir ve detaylı bir bilgi yoktur. Holdingler, anonim şirketlerde olduğu gibi ani ve tedrici kuruluşun hükümleriyle kurulurlar. Bu hükümlerde yer alan kurallara göre holding kurmak için beş gerçek kişi veya beş tüzel kişi olmalıdır. Sermaye tutarınızın en az 50.000 TL olması gerekmektedir. Bu durum yeni düzenleme ile değişmiş ve tek gerçek kişi veya tek tüzel kişi ile holding kurmak mümkün hale gelmiştir. Holding şirketler anonim şirketlerden ayıran en önemli fark ise anonim şirketlerin kuruluş aşamasında bakanlıktan izin almasına gerek yoktur. Oysa holdinglerin kuruluş aşamasında ve ana sözleşmelerinde oluşan herhangi bir değişiklikte bakanlıktan izin alması gerekir. Holdinglerin tür tanımlamaları TTK tarafından yapılmamaktadır.

Kuruluş aşamasında anonim şirket olarak kurulan bir şirketin daha sonra holdingleşmesi mümkündür. Anonim şirketlerin birleşmesi ile ticaret unvanlarında, amaçlarında ve konularında değişime giderek holdingleşmesi sağlanır.

Konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için: Holding Nasıl Kurulur adlı içeriği inceleyebilirsiniz.

Holding’in Özellikleri Nelerdir?

Holdinglerin kendine özel özellikleri vardır. Anonim şirketlerden ayrılmasını sağlayan ve benzerlik gösteren özellikleri söz konusudur:

 • Hukuki olarak farkı statülerde şirketlerin bir araya gelmesi gerekir.
 • Şirketlerin belli bir ekonomik nedenle bir araya gelmesi gerekir.
 • Merkezi bir yönetim şekli olması gerekir.
 • Nakdi sermaye ile kurularak daha sonra başka firmaların hisse senetlerini almaları mümkündür.
 • Kendisine bağlı şirketlerin yönetimine katılabilirler.
 • Kendisine bağlı bulunan şirketlerin yönetimi, yatırım kararları, finansmanı ve organizasyon faaliyetlerini yönetebilirler.
 • Holdingler her türlü sermaye şirketlerinde kurucu ortak olabilirler.
 • Kurucu ortak oldukları şirketlerde hisse senedi alarak ortak olabilirler.

Türkiye’de holdinglerin bazı kısıtlamaları vardır. Türkiye’de kurulacak bir holding ticaretle uğraşamaz. Ancak başka firmalara iştirak etme amacıyla kurulabilir. Başka firmalara ait hisse senetlerini alabilirler.

Holdinglerin Amaçları Nelerdir?

 • Aynı grup firmaların üretim, satış, teknolojik yeterlilik, unvanlar, markalar ve tasarım gibi özelliklerden yararlanabilmesi amaçlanır.
 • Büyük bir sermaye oluşumu sağlanarak etkin kullanılabilecek sermaye gücü elde etmek amaçlanır.
 • Ham madde sağlamada yaşanılan zorlukların aşılması ve kolay ham madde sağlanması amaçlanır. Bu sayede maliyetleri düşürülmesi hedeflenir.
 • Yüksek kâr elde etmek amaçlanır.
 • Teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanmak amaçlanır.
 • Aynı gruptaki firmaların bütünlüğünün sağlanması amaçlanır.

Bu amaçlar nedeniyle günümüzde holdingleşme oldukça artmıştır. Holdingleşmenin sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen şirketlerin bu amaçlar doğrultusunda holdingleştiği görülmektedir.

Holdingleşmenin Avantajları Nelerdir?

 • Şirket grupları etkin şekilde yönetilebilir. Holding Yönetimi Nasıl Yapılır?
 • Şirketlere daha fazla yatırım gücü verir ve öz kaynak kârlılığını arttırması söz konusudur.
 • Riski dağıtır.
 • Elde edilen kârın aynı grup içinde kalmasını sağlar.
 • Daha fazla finansman imkânı sağlar.
 • Vergisel avantajlar elde etmeniz mümkündür.
 • Uluslararası bir boyut kazanabilirsiniz.
 • Rekabet gücünüz artar.
 • Pazarlama gücünüz artar.
 • Aynı grup içinde stratejiniz planlama ve bütçeniz belirlenir.
 • Uzmanlaşmanız mümkündür.
 • Aynı grup içinde sinerji yaratabilirsiniz.

Holdinglere Sağlanan Vergi Avantajları Nelerdir?

Holding olmanın avantajlarından biride vergisel avantajları elde edebilmektedir.

 • Holdinglerin yönettiği şirketlerde kâr dağıtımı yapılması durumunda holdingin aldığı kâr payından gelir vergisi stopajı alınmaz. Bunun nedeni holdinglerin kâr payını dağıtmaları için 1 yıl sürelerinin olmasıdır. Gerçek kişilere verilecek olan bu payı 1 yıl sonra vergi olarak öder. Bu sürede finansman olarak bu payı kullanma şansı vardır.
 • Holdinglerin aldığı kâr paylarına iştirak kazançları istisnası adı verilen istisna uygulanabilir. Bu çifte vergilendirme adı verilen vergi sistemini uygulanmamasını yarar.
 • Holdinge bağlı firmalara verilen hizmetleri gider olarak gösterebilirsiniz.
 • Holdingin iştirak ettiği firmanın hisse senedinin satışı durumunda elde edilen kâr payının %75 oranında kurumlar vergisinden muaf tutulur.

Türkiye’de Olan Holdinglerin Verdikleri Hizmetler Nelerdir?

Türkiye’de 2009 yılı itibariyle 1.400’den fazla holding bulunuyordu. Bu holdinglerin bazılarının hizmet verdikleri alanlar ise;

 • Hukuk müşavirliği faaliyetleri
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • Finans faaliyetleri
 • Pazarlama faaliyetleri
 • Dağıtım faaliyetleri
 • Sevk ve iade faaliyetleri
 • Muhasebe faaliyetleri
 • Yatırım projeleri hazırlama faaliyetleri
 • Personel eğitimi faaliyetleri
 • Planlama hizmetleri

bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz