Yatırımcı Arıyorum

Bilirkişi Olmak

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi Kimdir?

Uzmanlık ya da teknik bilgi gerektiren alanlarda görüşünü yazılı veya sözlü olarak belirten kişidir şeklinde kabaca tanımlamak mümkün bilirkişiyi.

Hekimler, Muhasebeciler, Mali Müşavirler gibi eğitim gerektiren alanlarda olduğu gibi sahte paranın anlaşılması, Trafik kazlarında durum hakkında inceleme yapılabilmesi gibi teknik yeterlilikler de ölçü olabiliyor.

Kimler Bilirkişi Olabilir?

Bilirkişi Daire Başkanlığı’nın Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, kimler bilirkişi olarak görev yapabilir, yasal koşullar nelerdir açıklamış.

Bilirkişi olarak kimlerin çalışabileceği ile ilgili kriterler 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununda yer alan esaslara göre oluşturulmuş.

 • Anayasal düzene aykırı suçlar, zimmet, rüşvet, yalancı tanıklık, yalan yemin, sahtecilik faaliyetleri gibi hiçbir suça karışmamış olmak
 • Terör örgütleri ile ilişkili olmamak
 • Bilirkişilikten daha önce atılmamış veya endi isteği ile ayrılmamış olmak
 • Bilirkişi eğitim sürecini tamamlamak
 • Bilirkişi olarak görev yapılacak alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
 • Uzman olarak görev yapacak kişinin bu alanda bilgi sahibi olduğunu gösterir diploma, mesleki belge veya ustalık belgesine sahip olmak

Bilirkişilik Çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi için, makalemize ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi Başvurusunda Olması Gereken Belgeler

 • Kimlik, yabancılar için pasaport veya çalışma izin belgesi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 fotoğraf
 • Bilirkişilik yapacak kimsenin mesleği halen yürüttüğüne dair yazılı belge
 • Mesleki yeterliliği kanıtlayan ustalık belgesi veya diploma
 • Alanında 5 yıldır çalıştığını gösterir belge
 • Bir odaya kayıt zorunluluğu bulunanların oda kayıt belgesi
 • Bilirkişilik eğitim belgesi
 • Banka hesap numarası
 • Başvuru dilekçesine eklenmesi gereken belgelerin eksik olması durumunda bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde duyurulur ve tebliğ yerine geçer 15 günlük süre içinde tebliği dikkate alarak eksik belgelerini tamamlamayanların yeni bir tebliğ yapılmadan başvuruları iptal olur.

Başvuru yapanın 30 gün içinde itiraz etme hakkı saklıdır başvurusu onaylanan kimselerin ise kimlik numaraları, meslekleri, adres ve iletişim bilgileri, yetkili oldukları alanları, başvuru neticesi, düşünce ve bilgiler işlenerek kayıtları gerçekleşmiş olur.

Başvurusu onaylanan bilirkişi adayları 3 yıl için geçerli olacak bilirkişi belgelerini alırlar. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar 30 gün içinde karara itiraz edebilirler sonuç alamadıklarında, bölge kurulunun kararlarına karşı idare mahkemelerinde dava açma hakkına sahiptirler.

Başvurusu onaylananlar belgelerini aldıktan sonra Bilirkişilik Yönetmeliği 44 Madde gereğince bilirkişilik bölge kurullarınca belirlenen tarih, saat ve yerde yemin ederek görevi yapmaya hak sahibi olurlar.

Sicil kaydı oluşturulacak olan bilirkişilerin listesi Bilirkişilik Daire başkanlığına gönderilir Bilirkişilik yönetmeliği 45. Maddesi gereğince sicil kayıtları gerçekleşir. Bölge kurulları tarafından oluşturulan listeler bilirkişinin sicil numarası, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu internet sayfasında ilan edilir.

Bilirkişi Ücretleri

Bilirkişilerin alacakları ücretler Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesine göre belirlenmiş.

 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar için 165 Lira
 • İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar için 165 Lira
 • Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar için 275 Lira
 • Aile Mahkemelerinde görülen davalar için 220 Lira
 • İş Mahkemelerinde görülen davalar için 220 Lira
 • Kadastro Mahkemelerinde görülen davalar için 220 Lira
 • Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar için 165 Lira
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar için 330 Lira
 • Asliye Ticaret Denizcilik İhtisas Mahkemelerinde görülen davalar için 330 Lira

Not: Bu yazı 2018 yılında hazırlanmıştır, yazı içerisinde belirtilen fiyat ve rakamlar günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.

Bilirkişi olacak kimseler başvurularından sonra bilirkişilik eğitimine tabi tutulurlar ve her 3 yılda bir yetkileri yenilenirken eğitimleri de yenilenir. Genel bilgi ve Hakimlik mesleğinin yeterli olduğu alanlarda bilirkişiye başvurulmuyor ayrıca Hukuk mezunu kişiler ayrıca uzman oldukları bir alan yoksa ellerinde başka bir mesleki belge bulunmuyorsa bilirkişi olarak görev yapamıyorlar.

Bilirkişi mesleki bilgisi dışında herhangi bir yorum ve değerlendirme yetkisine sahip değil, bilirkişilik temel ilkelerine ve etik kurallara bağlı kalarak görev yapabiliyorlar ve ancak alanları ile ilgili sorumluluk alabilirler. Bilirkişilerin sır saklama yükümlülükleri görevlerini tamamladıktan sonra sürekliliğini korumakta.

Bilirkişiler tek görevlendirildikleri gibi en az 3 kişi olmak üzere üst rakamda sınır bulunmadan heyet halinde de görevlendirilebilirler. Bilirkişiler eksik bir belge olduğunda derhal talep etmek durumundadır, dosya uzmanlık alanı kapsamı dışında ise derhal dosyayı iade etmek zorundadır veya kendi uzmanlığı dışında diğer uzmanlık dallarına ihtiyaç duyulan bir dosya ise yeni bir uzman daha talep etmelidir.

Bilirkişilik Başvuru Formu

Hukuk işler müdürlüğü, Bilirkişilik daire başkanlığı üzerinden başvurularınızı iletebilirsiniz. İnternet üzerinde araştırma yaparak başvuru alanlarını öğrenebilirsiniz.kobi vadisi

Yorum(1)

 1. Cevap yaz
  Abdurrahman yorumu:

  Şuanda bilirkişi raporu 1000 TL’den aşağı degil

Yorumunuz